Брой 03, 2008

Тема: ПРЕМИЕРА

Ново помагало в ръцете на специалиста


Специализираната литература по тифлология и нейните тясно профилирани области по психология, педагогика и рехабилитационно корекционни практики при хората с нарушено зрение се обогати с още една интересна и полезна книга. Съвсем наскоро се появи на бял свят най-новата книга на Ангел Сотиров "Рехабилитация на хората с нарушено зрение". Той е познат на нашите читатели, като един от сериозните изследователи на различните проблеми, пряко свързани с живота, адаптирането и реализацията на невиждащите. В обема на новата книга от 184 страници авторът разработва и сполучливо осветлява множество актуални проблеми и лансира редица практически похвати с разностранна тифлологическа насоченост във всекидневието на тази категория инвалиди, което обогатява информираността и разширява знанията на работещите в тази тясно концентрирана корекционна рехабилитационна област. Съдържанието на неговото помагало е структурирано в 4 глави: "Опити за психологически проучвания", "Основна рехабилитация", "Ориентиране и мобилност" и "Професионална подготовка". Пособието е придружено от 13 черно-бели фотографии, които нагледно илюстрират дейността на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. В това интересно и полезно издание са събрани различни статии, съобщения и доклади на автора, който дълги години работи в областта на психологията, педагогиката и рехабилитацията на невиждащите хора в нашата страна. Това е много важно, тъй като самият той черпи същността на изложенията си от неопровержимите извори на живота, реалните обстоятелства в него и самия практически опит.
Събраните материали в новата книга на Ангел Сотиров са писани в продължение на 26 години и са публикувани през този период в различни специализирани периодични списания и конкретни тематични сборници. Като полиграфична обработка и оформление книгата е продукт на издателски творчески нюх, има приличен дизайн и приятен изглед, което веднага привлича погледа на любознателния читател. Изданието е в тираж от 300 екземпляра, което за тифлологическата литература в нашата страна е предостатъчно и може да задоволи интересите на тесния кръг от специалисти.
Авторът е подарил по 3 екземпляра от книгата си на библиотеките при Софийския и Пловдивския университети, в които самият той е следвал и за известно време е бил преподавател в последния. Библиотеката на Софийския университет е пожелала да закупи още няколко екземпляра от книгата на г-н Сотиров, с което да се даде реална възможност на обучаващите се в съответните факултети и конкретните направления да се запознаят с нейното съдържание, което ще им даде повече информация в тифлологически аспект по съответния конкретен проблем. Библиотеката на Пловдивския университет, от своя страна, изпрати благодарствена грамота на автора за сторения от него жест на дарителство.
"Рехабилитация на хората с нарушено зрение" е четвъртата авторска книга на Ангел Сотиров, в чието съдържание е вложена много актуална информация, конкретизирани подходи и практически опит при решаването на един или друг корекционно рехабилитационен проблем. Именно с това книгата е ценна за специалистите, които работят със слепите в системата на Съюза и неговите поделения, в училищата за деца с нарушено зрение, в рехабилитационните звена из цялата страна, за студентите, които следват специална подготовка, даже и за доброволците, които се появяват по места в съюзните ни организации.
Предишната книга на Сотиров - "Българските организации на слепи – вчера и днес" (2004) вече трета година е притежание на фондовете на Вашингтонската конгресна библиотека на САЩ. Това се реализира, благодарение на отдела за международен книгообмен при Национална библиотека "Свети Свети Кирил и Методий" – София.
В най-близко време книгата на Ангел Сотиров "Рехабилитация на хората с нарушено зрение" ще бъде издадена в аудио версия и компактдиск в МР3 формат от звукозаписното студио на ССБ, а в брайлографиран вариант се очаква да бъде отпечатана от Националното читалище на слепите "Луи Брайл", чиято "Електронна библиотека" заедно с още няколко специализирани сайта ще предлагат книгата на читателите и в електронна версия. По този начин представената ви книга ще бъде достъпна за всеки, който проявява интерес към тази тясно специализирана област на познанието – тифлологията.
Да се надяваме, че Ангел Сотиров в скоро време ще ни изненада с нещо ново като хрумване, намерение и оригинална интерпретация по специфичната проблематика за живота на слепите и ни поднесе следващата си книга с интересни виждания, оригинални внушения, практически своеобразия и изпитани лично от него прийоми в корекционно рехабилитационния процес при прилагане на индивидуалните подходи за формиране на максимален обем от умения при обучението на отделния невиждащ клиент в интернатна и извънинтернатна форма на подготовка.

Венко МОДЕСТА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2008

8 МАРТ
Кулинарно майсторство с любов и фантазия
ГОДИШНИНА
Идва големият юбилей на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Дупница
Плевен
Добрич
София, ТСО Младост
КОНСУЛТАЦИЯ
Данъчните облекчения за хората с увреждания
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март
Относно ЕСС
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лечение на макулната дегенерация
Глаукомата
ПИСМА
По повод публикация
ПОЕЗИЯ
Хронология
Опожарена гора
ПРАЗНИЧНО
Лазаровден, Цветница и народната традиция
ПРЕМИЕРА
Ново помагало в ръцете на специалиста
Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?
ПРОЕКТИ
ССБ спечели нов проект
Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Ко ша правим ся?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6