Брой 4, 2024

Тема: ОБЯВА

Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"


Съюзът на слепите в България обявява Национален творчески конкурс за лица със зрителни увреждания "Графити от думи и звуци".

Патрон на Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания е г-жа Десислава Радева.

Жури на Националния творчески конкурс:

Председател:
д-р Петя Йосифова-Хънкинс - актриса, продуцент, режисьор, заместник-директор на университетския театър "Алма Алтер", доктор по история на изкуството

Членове:
Георги Бърдаров - писател, доктор по география
Петър Чухов - поет, музикант
Георги Арсов - композитор, музикант, актьор

Творчески уредник на Националния творчески конкурс - д-р Иван Янев

Организатор на конкурса - Съюз на слепите в България

Конкурсът се провежда в четири категории – разказ, есе, стихотворение, песен.

В конкурса участват хора със зрителни увреждания, включително деца. Наличието на зрително нарушение се доказва или с членство в Съюза на слепите в България, или с легитимен документ.

В конкурса участват авторски и непубликувани творби, които се изпращат по електронна поща на 6tochki@gmail.com. Разказ - до 7 стандартни страници, есе - до 3 стандартни страници, стихотворение - до 2 стандартни страници, песен - до 5 минути в цялостен демозапис.

Творбите се изпращат до 31 юли 2024 година.
Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория.
Един участник може да участва и в четирите категории.

Участието на всеки от авторите е индивидуално, с изключение на категорията за песен, в която са допустими формации, в чиито състав преобладават творците със зрителни увреждания.

Класиралите се на първо място в четирите категории ще бъдат наградени през месец октомври 2024 година.

– Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване.
– Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт.
– Файловете с творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, публикации и други.

Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

Отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник организаторът има право да откаже да публикува съответната творба на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.

Творби, които не отговарят на условията по регламента, няма да участват в класирането.

Пълният регламент за участие в конкурса е публикуван в списание "Зари", бр. 2 и бр. 3/2024 година.Назад

Всички статии на Брой 4, 2024

*ПАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Русе
Благоевград
Силистра
ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕТРОСПЕКЦИЯ
Уморените коне са все по-уморени
СВЕТЛА СЛЕДА
80 години от рождението на Георги Братанов
Литературна вечер за Георги Братанов в Ямбол
С духа на светлината
СПОРТ
Чехословашки шоудаун с БГ-подправка
Дамски минитурнир по шоудаун
Национален турнир по шоудаун "Златен джоб"
Държавно първенство по стрелба с лък на закрито
СЪОБЩЕНИЕ
Четвърто заседание на XVIII НОС
Архив на изданието
1 2 3 4 5