Брой 4, 2024

Тема: СЪОБЩЕНИЕ

Четвърто заседание на XVIII НОС


Покана за участие в четвъртото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България

I. Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква четвъртото заседание на ХVІII-то Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението на 27-29 юни 2024 г. в хотел "Поп Харитон" – Дряново. Начален час на заседанието – 9,00 часа на 28 юни 2024 г.

II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:


1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2023 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2023 г.
3. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на "Успех Филтър ССБ" ЕООД през 2023 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани, хотел "Поп Харитон" - Дряново и хотел "Хоризонт" - Обзор през 2023 г.
5. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2023 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2023 г.
7. Информация относно планираните за реализация значими инвестиционни проекти през 2024 г.
8. Програма за дейността на ССБ през 2024 г.
9. Приемане на бюджет на ССБ за 2024 г.
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІII Нациoнално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБ


Назад

Всички статии на Брой 4, 2024

*ПАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Русе
Благоевград
Силистра
ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕТРОСПЕКЦИЯ
Уморените коне са все по-уморени
СВЕТЛА СЛЕДА
80 години от рождението на Георги Братанов
Литературна вечер за Георги Братанов в Ямбол
С духа на светлината
СПОРТ
Чехословашки шоудаун с БГ-подправка
Дамски минитурнир по шоудаун
Национален турнир по шоудаун "Златен джоб"
Държавно първенство по стрелба с лък на закрито
СЪОБЩЕНИЕ
Четвърто заседание на XVIII НОС
Архив на изданието
1 2 3 4 5