Брой 03, 2008

Тема: КОНСУЛТАЦИЯ

Данъчните облекчения за хората с увреждания


С въвеждането на т.нар. плосък данък от 1 януари т.г. не се облагат с данък месечните доходи до 660 лв. на физическите лица с намалена работоспособност 50 и над 50%, ако тези доходи са реализирани от трудово правоотношение.
Сумата от годишните данъчни основи за хората с увреждания се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане на срока на експертното решение (чл. 18, ал. 1 на ЗДДФЛ). В обхвата са включени всички доходи по чл. 17 от закона, т.е. за всеки вид доход, подлежащ на данъчно облекчение по този закон.
Остават в сила следните облекчения за хора с увреждания, предвидени в Закона за местните данъци и такси:
- за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% данък върху недвижимите имоти се дължи със 75% намаление (облекчението не включва такса смет) – чл. 25, ал. 2;
- освобождават се от данък придобитите при дарение имущества от национално представителните организации на и за хора с увреждания; дарения за лечение на български граждани /както и технически помощни средства за инвалиди/, даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100% и социално слаби граждани;
- освобождава се от данък лекият автомобил – собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 100 к. с. (отнася се за лица със загубена работоспособност над 50%);
- лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност се освобождават от плащане на винетна такса за 1 лек автомобил, който е тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 100 к. с. (73,5 kw).


Назад

Всички статии на Брой 03, 2008

8 МАРТ
Кулинарно майсторство с любов и фантазия
ГОДИШНИНА
Идва големият юбилей на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Дупница
Плевен
Добрич
София, ТСО Младост
КОНСУЛТАЦИЯ
Данъчните облекчения за хората с увреждания
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март
Относно ЕСС
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лечение на макулната дегенерация
Глаукомата
ПИСМА
По повод публикация
ПОЕЗИЯ
Хронология
Опожарена гора
ПРАЗНИЧНО
Лазаровден, Цветница и народната традиция
ПРЕМИЕРА
Ново помагало в ръцете на специалиста
Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?
ПРОЕКТИ
ССБ спечели нов проект
Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Ко ша правим ся?
Архив на изданието
1 2