Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

Сбъдна се една дългогодишна наша мечта и на 4 декември открихме център за рехабилитация и социална интеграция на хора със зрителни увреждания в град Бургас, намиращ се в сградата, където се помещават канцелариите на РСО и ТСО.


Центърът ще предлага комплекс от социални услуги, изготвяне на индивидуални програми за социално включване, обучение на брайл и работа на компютър с говореща програма, мобилност, полезни умения, рехабилитация и адаптиране за водене на пълноценен и независим живот на хората със зрителни увреждания на територията на община Бургас. За осъществяване на тези дейности са назначени социален работник и социален педагог.


В центъра са инвестирани 12 хиляди лева, като 2 хиляди от тях са отпуснати целево от община Бургас, а останалите от утвърдените стандарти за делегирана държавна дейност.

  „Реализирането на този проект е доказателство за доброто сътрудничество между централната и местната власт и води до успешно социално включване в обществото на хората със зрителни проблеми” - заяви в приветствието си кметът Йоан Костадинов.

  „Сигурен съм, че всички сме радостни!” - каза от своя страна председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев, като изказа огромната си благодарност към кмета и общинската администрация за положените усилия и намерените верни решения на проблемите.


На тържествения водосвет присъстваха и гости от всички социални институции и звена към общината, спонсори, доброжелатели, а така също и съюзни членове.


Радостта и задоволството по лицата им е награда за труда на актива на РСО Бургас.


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4