Брой 04, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”


Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания

Фондация „Хоризонти” стартира предлагането на услугата „Социален асистент” за хора със зрителни увреждания, живеещи в град София.
Тази нова за фондацията социална услуга стана възможна чрез спечелен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 5.2.
Проектът “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” включва дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Партньор по проекта е Национално читалище „Луи Брайл".
 

Потребители на услугата могат да бъдат всички лица между 18 и 40 г. със зрителни увреждания, които желаят да бъдат подпомагани в своя социален живот, при своето обучение и в професионалната реализация.
Внимание! Услугата се предоставя от фондация „Хоризонти”, но социална оценка за придобиване на правото за ползване на услугата се извършва в дирекциите „Социално подпомагане” по местоживеене на клиента.
Предстои издаване на информационна брошура и провеждане на информационна среща с потенциалните потребители на услугата „Социален асистент”, за което своевременно ще ви информираме. До края на месец април набираме и кандидати за длъжността социален асистент.
За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефони – 02 962 55 25, 0886 89 59 88, e-mail - horizonti@dir.bg и адрес: София 1734, Студентски град, блок 55, вход Г, етаж 6, читалня.

Екип на фондация „Хоризонти”


Назад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5