Брой 04, 2008

Тема: МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Какво е медиация и кои са медиаторите


Разговор по темата с Петър СТАЙКОВ

След като прекрати активната си ангажираност като ръководител на стопанската дейност в ССБ, Петър Стайков избра за себе си едно съвсем различно и интересно поприще, нямащо нищо общо с производство и финансови разчети. Той реши да се посвети на професията “медиатор” – една сравнително нова дейност в българските условия.
Помолих го да обясни точно какво представлява медиацията.

- По принцип това е една твърде нова професия и в световен мащаб. Тя се появява в САЩ в средата на XX век, може би защото това е страната, където хората най-често прибягват до разрешаване на спорове по съдебен път, което е свързано с много разходи. Медиацията започва да се развива като един процес, който има две основни предимства – по-бърз е дори и от американското съдебно производство и при добре свършена работа може да бъде и доста по-евтин. Сама по себе си, както повечето термини от модерния език, които произлизат или от гръцки, или от латински, думата медиация произлиза от латински и означава нещо, което се намира помежду други неща. В случая медиацията е един вид посредничество. Налага се да направя едно пояснение, че не всяко посредничество е медиация. Ако например двама души се намират в различни точки и трето лице осъществява контакта между тях, без двамата да са се срещали, това е посредничество, докато медиацията предполага участие в един и същи разговор на двете спорещи страни при посредничеството на медиатора, който трябва да организира разговора по такъв начин, че те сами да достигнат до определено решение, приемливо за тях. Тук нюансите са много тънки, но съществени.

- Доколко медиаторството изисква познания по психология, или е свързано по-скоро с познаване на юридическата материя?

- За да работи човек като медиатор не е задължително той да е дипломиран юрист или психолог. От друга страна никак не е излишно той да притежава познания както в сферата на правото, така и в психологията. Това е така, защото много от подлежащите на решаване конфликти имат повече или по-малко изразен правен елемент.
Споразумението, което трябва да се постигне при съдействието на медиатора не бива да противоречи на действащото законодателство, но не е задължително то непременно да бъде оформено в безупречна юридическа форма. В случая по-важно е това, че споразумението трябва наистина да удовлетворява и двете, включени в конфликта, страни. Така например ако две приятелки се скарат по някакъв повод, а може и без повод, то постигнатото между тях споразумение ще бъде в много голяма степен емоционално натоварено и ще решава въпроси, които по принцип едва ли биха има ли някаква правна обвивка. Отделно страните могат да се консултират с адвокати за дооформяне на споразумението и от тази гледна точка юридическото образование не е задължително за медиатора. Не е задължително той да е и професионален психолог, но трябва да има познания и от областта на правото и от областта на психологията, както и да притежава определен жизнен опит. С две думи, дори без да има определена професионална квалификация, медиаторът трябва да е мъдър човек!

- Само правни спорове ли разрешава медиаторът?

- Не е задължително. Задачата на медиатора е да разрешава конфликти, които могат да са и от абсолютно частен или битов характер. Целта е всяка от страните да се запознае с позицията на другата, да я осмисли и да се стигне до разговор между тях, в който те да намерят взаимна изгода от партньорството помежду си. Именно към това трябва да ги насочва по един съвършено дискретен начин медиаторът. В процеса на медиация той може да провежда както общи сесии, така и разговори поотделно с всяка една от страните. Естествено при абсолютно съблюдаване на принципа за пълна дискретност, но в крайна сметка целта е да се постигне разрешаването на дадения спор, в който може да няма нищо юридическо.

- Защо ти лично за себе си избра точно тази професия?

- Аз отдавна полагам определени усилия да се занимавам с т.нар. философско, или екзистенциално консултиране. С течение на времето ми стана ясно, че така както човек може да консултира един човек, за да може той да стане наясно със самия себе си, могат да се явят и други проблеми между него и неговото обкръжение. Стигнах до идеята, че не е лошо да бъде оказвана помощ и при решаването на тези проблеми. Тук трябва да кажа, че кандидатствах с проект пред Агенцията за хора с увреждания, чрез който получих известно финансово подпомагане. По този начин успях да си устроя кабинет, да го отремонтирам, да го обзаведа и сега с много усилия се опитвам да практикувам тези много нови дейности за България. Най-голямото затруднение идва от това, че медиацията е нещо още много непознато за българските условия.

- Случвало ли ти се е да откажеш услугите си на някого?

- Да, имах такъв случай. Мои познати бяха насочили към мен един проблем - семеен спор почти вече стигнал до развод. Съпругът ми се обади и след като ми разказа какъв е проблемът, аз го попитах дали съпругата му е съгласна да участва в един такъв разговор, защото абсолютно задължително условие и твърд принцип в медиацията е доброволното участие на страните. И след като чух отговора му „Е как нема да дойде бе, ше й...”, аз казах, че в случая не виждам мястото си в този спор. Така че медиаторът трябва също и да умее да отказва медиация, когато не са налице условия за споразумение.

- Ако при теб дойде човек с проблем, доколко в случая ти си медиатор и доколко психолог и психоаналитик?

- Докато човекът е сам при мен, аз се явявам само като консултант.

- Извършваш ли и тази услуга?

- Да, фактически оттам ми тръгна идеята, а медиацията се надгради на тази услуга. Това се нарича философско или екзистенциално консултиране. Честно казано, двете дейности взаимно много се допълват, но в същото време са и много различни.

- Имаш ли клиенти и като медиатор, и като консултант и как приемат те факта, че си незрящ?

- Имам клиенти, но засега като че ли безплатните услуги, които оказвам на приятели и на техни приятели все още са повече от тези, за които получавам пари. Обикновено те търсят или медиаторско посредничество, или консултация. Мисля, че ми имат доверие, защото още преди да дойдат вече са информирани за това, че съм незрящ. Научават го от други хора, или от сайта, който имам.

- Кое те смущава повече, недоверието към медиатора или това към незрящия?

- Общо взето с недоверието към незрящия вече съм свикнал и смятам, че мога да се оправя. Виж, недоверието към медиатора е нещо, което трудно се преодолява, защото то е по-силно, отколкото недоверието към незрящия. Незрящият е вече по-познат в България в сравнение с медиатора.

- Колко са медиаторите в България?

- Медиацията в България започва да се развива от средата на 90-те години с американско финансиране и американски обучители. Законът за медиацията беше приет едва през декември 2004 г., след което трябваше да бъде приет и един правилник, който много се забави. Трябваше да се създаде и единен регистър на медиаторите. Можеш да си представиш темповете, с които се движим, след като вписването в този регистър започна едва в началото на тази година. Има хора, практикуващи медиация, като повечето от тях, поне на този етап, я упражняват като допълнителен ангажимент.

- Скъпа ли е тази услуга?

- Това зависи от гледната точка. В момента няма определена тарифа. Различните асоциации и центрове определят свои тарифи за тази услуга. На някои места се определя цена от 60 лв. на медиаторски час, като една сесия е с продължителност около 3 часа и рядко се налага втора сесия. От тази гледна точка медиацията е доста по-евтина от едно съдебно производство. Медиацията се занимава и с бизнес-спорове, търговски спорове, включително и с подобряване на микроклимата в даден трудов колектив, като, откривайки конфликтните точки в него, помага този колектив да работи по-добре и по-ефективно. Изобщо медиацията, с изключение на наказателното право, има много широк спектър на приложение.

- Последно, медиатор къща храни ли?

- Сега още е много трудно да се каже, че да. Надявам се, обаче, с търпение и упоритост да започна наистина да си изкарвам прехраната и трудът ми да бъде оправдан, защото тази дейност е свързана с много четене за повишаване на общата култура и специалната професионална квалификация. Освен парите, обаче съществува и нещо друго, което е много важно и това е удовлетворението, че си успял да помириш хора, които не са можели да се гледат, удовлетворението, че си направил нещо хубаво и приятно.

Разговора води
Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5