Брой 04, 2008

Тема: ЮБИЛЕЙ

Да оставиш диря в сърцата на хората


На 13 март т.г. още един от ветераните на съюзното дело от пловдивската регионална организация отбеляза юбилей - достойните за уважение 70 години.  Иван Костадинов Шопов е роден през 1938 година в село Руен, община Куклен, в семейството на земеделски стопани. Начално образование получава в родното си село, а основно – в село Куклен. През 1952 семейството му се премества да живее в село Долни Воден, сега квартал на Асеновград.
Започва работа далеч преди навършването на пълнолетие. Пет години работи в Горско стопанство – Асеновград и близо шест години  в Обединени керамични заводи „Тракия” – Пловдив. Вследствие на високата температура от пещите и горещия прах се получава възпаление на очите, което довежда до невъзвратимо увреждане на зрението. Трудоустроен през април 1963 той, работи като помощник домакин в ТКЗС "Долни воден" почти до края на 1969.
От 22 декември 1969 е приет като бакелито-пресьор в ПП „Успех” Пловдив. От този момент целият му по-нататъшен житейски път е тясно свързан с живота на хората с увредено зрение – тук той се изявява и като труженик, и като самодеец, и като организационен работник.
Иван Шопов се включва активно в дейността на учредената през 1970 цехова първична организация на ССБ и през 1973 г. е избран за неин председател. През същата година става член и на ръководството на заводската първична организация. През периода 1973 – 1989 е избиран за председател на цеховия профкомитет, както и за член на заводския профкомитет. Участва в редица комисии – Комисията по народен контрол, Комисията по ДОО и др.
Активното му участие в организационната дейност не може да не бъде забелязано и Шопов е избиран за делегат на ІХ, Х, ХІ и ХІІІ Конгрес, на ХІV и ХV Общо събрание на пълномощниците на ССБ. От 1999 е председател на асеновградската първична организация на Съюза, сега Териториална съюзна организация Асеновград. Тя е една от най-многочислените организации в рамките на РСО Пловдив, обхващаща общините Асеновград, Първомай, Садово и Лъки. В ръководената от него организация е широко застъпена културно-масовата и спортно-туристическата дейност. Те се опират на доброто сътрудничество с местните власти и утвърдените връзки с медиите. В момента Иван Шопов оглавява и районната организация на сляпо-глухите в Асеновград.
За добрата работа в ПП „Успех”  са му присъждани званията „Ударник” и „Най-добър в професията”, получавал е награди и от Окръжния съвет на професионалните съюзи. Същевременно е награждаван със съюзна сребърна и златна значка.
Не остават на заден план и културно-масовата работа и спортно-туристическата дейност. От 1975 Иван Шопов участва в художествения ансамбъл на предприятието, където се изявява като индивидуален изпълнител, за което е награждаван с медали. След това пее във вокалната есперантска група и в състав „Тракийски цвят”, ръководени от Величка Кърпарова.
Иван Шопов е женен, с две дъщери и един син, радва се вече и на четири внучета
„Продължавам да бъда и днес сред хората с моята съдба – казва Шопов – да живея с техните болки и радости. Това осмисля живота ми!”.

Георги ГЕНОВ 


Назад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6