Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Честито "Златно перо"

На 9 декември, нашият кореспондент Янчо Милев бе удостоен с почетния знак на Съюза на българските журналисти "Златно перо". Това високо отличие той получи заради журналистическия си усет към различни актуални теми и за ярките му публицистични изяви, които неведнъж са предизвиквали широк обществен отзвук.

 Янчо Милев е роден на 14 февруари 1977 г. в Тополовград. От 1996 г. е освидетелстван от очна ТЕЛК - Пловдив.

 Високата оценка на СБЖ е в пълно съзвучие и с мнението на читателите на вестник "Тракия Труд", които в писмата си до редакцията изразяват своето възхищение от неговата актуална и ангажирана публицистика.

 Като честитим високата награда, му пожелаваме да продължи и занапред да превзема високите върхове на журналистическото поприще. С многогодишната си журналистическа дейност Янчо Милев е доказал, че не се страхува да изкачва и най-стръмните.

 Екип на в."Тракия Труд",

 Стара Загора

Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД