Брой 04, 2008

Тема: КОНСУЛТАЦИЯ

Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет


Пакетът промени в Закона за здравето в частта му за медицинската експертиза, засягащи структурата на нейната организация и методите за извършването й, ще бъде представен за междуведомствено съгласуване и внесен за обсъждане от Националния съвет по медицинска експертиза. Това стана ясно след проведеното на 11 април заседание на работната група от представителите на институциите, ангажирани с проблемите на медицинската експертиза, на което бяха обсъдени подготвените предложения.

Работната група включва експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националната експертна лекарска комисия, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, както и представители на Националния съвет на и за хората с увреждания.
Представеният на заседанието проект е изготвен и на основата на внесените предложения от представителите на Националния съвет на и за хората с увреждания и на Министерството на труда и социалната политика, както и на съответните обсъждания на работната група, проведени в министерството на здравеопазването.
Подготвените изменения в нормативната уредба предвиждат промяна в принципите и методите на медицинската експертиза, като се запазва медицинският подход в експертизата и при трите потока експертизирани лица.
Медицинската експертиза на лицата в работоспособна възраст ще се извършва, като оценката на вида и степента на уврежданията се изразява в проценти спрямо възможностите на здравия човек, като същевременно се оценява и трайно намалената работоспособност в проценти, съобразно изискванията на осигурителните институции.
За децата до 16-годишна възраст и за лицата, придобили право на пенсия по осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване ще се извършва медицинска експертиза по облекчен ред, която ще определя вид и степен на увреждане в проценти.
В изготвеното предложение е разписано, че определянето на вида и степента на увреждане в проценти, посредством медицинската експертиза на децата до 16 години, ще се извършва от Районните експертни лекарски консултативни комисии и Централната експертна лекарска консултативна комисия, с участието на специалисти по детски болести и социални работници. За хората в работоспособна възраст медицинската експертиза ще се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
По отношение на структурата на органите на медицинската експертиза се предлага те да включват лекуващ лекар, лекарски консултативни комисии, териториални експертни лекарски комисии, Националната експертна лекарска комисия, като се обособят по компетентност и специализирани комисии (Районните експертни лекарски консултативни комисии и Централната експертна лекарска консултативна комисия) за медицинска експертиза на децата с увреждания. Предложението е ЦЕЛКК да бъде създадена към специализираната болница за активно лечение на детски заболявания в София.
Според работната група предложените промени в Закона за здравето и подзаконовата нормативна уредба ще подобрят дейността по медицинската експертиза и ще облекчат хората, нуждаещи се от нея. Скъсява се времето за чакане на експертиза в ТЕЛК и НЕЛК, изключва се пътуването на възрастните хора до други населени места, за да бъдат освидетелствани в ТЕЛК и НЕЛК, скъсява се технологичното време за самата експертиза в ТЕЛК и НЕЛК, без това да се отрази върху нейното качество.

ПРЕСЦЕНТЪР на Министерство на здравеопазванетоНазад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6