Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

С достойнство в Европа

Общоградски концерт, по повод на международния ден на хората с увреждания, се състоя на 3-и декември в залата на младежкия дом в Добрич. Организатор на проявата бе РД на сляпоглухите в града. Концертът премина под мотото "С достойнство в Европа". В него участваха хора с увреждания от РД на сляпоглухите, ТСО на слепите, НПО "хобисклуб", ученици от училище "Петър Берон" и др. Към проявата се присъединиха и ученици от училище "Св. Климент Охридски".

Гости на мероприятието бяха представители на областната управа, общината, ЦСРИ, общинска служба "Социално подпомагане" и много граждани.

Получени бяха много поздравителни адреси от областната управа, кмета Детелина Николова и Димитър Парапанов - председател на НАСГБ.

Навън беше студен декемврийски ден, но в кокетната зала на Младежкия дом имаше много емоции и човешка топлота.

 Калинка КОВАЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5