Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

ТСО Долни Дъбник

Най-светлият и почитан празник за млади и стари от векове е Рождество Христово.

И тази година УС на ТСО Долни Дъбник реши да достави малко радост и да окаже внимание на своите членове. При нас е традиция събранията и тържествата да се провеждат в населени места, където живеят повече съюзни членове, за да не бъдат лишени от присъствие и най-възрастните от тях.

Пръв отвори врати клубът на пенсионерите в с. Горни Дъбник. Инициативата дойде от най-възрастната жена от нашите членове - Надежда. Разнообразно подредената трапеза говореше за добрата подготовка. Участничките - Надежда, Веска, Роза, Донка, Петя и други, показаха, че когато човек има добро сърце, може да направи много, независимо от възрастта.

Тържеството уважиха председателката на пенсионерския клуб г-жа Калейска и социалният работник г-жа Банкова.

Всички бяха благодарни за уважението от страна на Управителния съвет на ТСО, а получените от районно управление на НОИ - Плевен календарчета с образа на Св. Мина им донесоха искрена радост.

На 21 декември същата среща се проведе с наши членове от град Искър и село Писарово. Тържеството организираха Величка Драганова и Олга Христовска. Няма нищо по-приятно от това да видиш усмивки по лицата на присъстващите, когато си се постарал да ги зарадваш. И тук най-възрастната не само по години, но и по членство в ССБ, баба Куна трогна всички със своята почерпка.

В град Долни Дъбник коледното тържество се проведе на 22 декември в Клуба на инвалида. За доброто настроение най-голяма бе заслугата на Никола Наков, който ни весели със своите прекрасни песни.

Така се потвърдиха думите, че щастието не е материално! Щастие е когато обичаш и си обичан!

„А ние, приятели, - каза председателката - наистина се обичаме и винаги ще си помагаме!”.


Веселина ВЪЛЧИНКОВА


 

Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3