Брой 06, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Семинар в Шипково


По инициатива на ръководството на РСО Плевен на 7 и 8 юни се проведе семинар с председателите и сътрудниците на ТСО към РСО. Присъстваха всички представители на ТСО, с изключение на хората от Бяла Слатина, които имаха уважителни причини.
Денят беше събота и с автобус на фирма "Импорт Експорт 2000" тръгнахме към Шипково, където се проведе съвещанието. Пътуването беше удобно и приятно. Не липсваха и емоции.
Посрещнаха ни новият млад управител Велизар Хинков и неговият отличен екип. След ремонта сградата е станала по-приветлива и си заслужава да бъде посетена от всеки член на ССБ.

След обяда и почивката, в 15 часа започна деловата част. Председателят на РСО г-н Ангелов откри заседанието и представи госта от ЦУ на ССБ - многоуважаваната от нас г-жа Живка Павлова.
Г-н Ангелов прочете следния дневен ред:
1. Запознаване с новите социални проекти.
2. Вътрешно нормативни документи.
3. Защита на правата на жените у нас и в Европейския съюз.
4. Разни.
Председателят запозна присъстващите със спечеления проект по оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Дадени бяха пояснения с какви социални проекти могат да кандидатстват ТСО - достъп до околната среда, обучение на наши членове, надомна работа и други.
По втора точка от дневния ред Милка Танкова запозна присъстващите с някои нови изисквания за организационните отчети, за новите картони и за молбите по чл. 52 от ЗИХУ.
Много задълбочено и с много примери говори г-жа Живка Павлова за проблемите на жените у нас и в Европейския съюз.
Зададени бяха много въпроси, на които г-жа Павлова и г-н Ангелов отговориха изчерпателно.
Вечерта се превърна в празник на веселието и приятелството.
За доброто настроение допринесе групата от ДСП град Левски с художествен ръководител г-жа Лена Романова.
Тази среща беше ярко доказателство, че заедно работим, помагаме си и дружно се веселим.

Веселина ВЪЛЧИНКОВА


Назад

Всички статии на Брой 06, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Честит нов клуб, Перничани!
ССБ и СБП връчиха литературната награда "Георги Братанов"
Петдесетгодишна традиция
ГЛОБУС
Филмовото изкуство става по-достъпно за слепите
Доларите накърняват правата на слепите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Долни Дъбник
Семинар в Шипково
Добрич
ИНТЕРВЮ
За плодотворните контакти
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЯВА
Компютърни курсове и консултации
ПРОЕКТИ
Подкрепа за развитие на неправителствени организации на и за хора с увреждания
С БЛАГОДАРНОСТ
Моето ехо
СПОРТ
Монтана – домакин на републикански турнир по шахмат
Рибите кълват през пролетта
Победител - Стефан Гергов
Спортен празник "Лято - 2008"
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Неочаквана среща
Концертино
Архив на изданието
1 2 3 4