Брой 06, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Организационна конференция на НПО

На 30.05.2008 в Добрич се проведе организационна конференция на неправи-телствените организации от Североизточния район на страната. Инициативата е с цел създаване на ресурсна мрежа "Партнер - нет", която ще има за цел укрепването на структурите на гражданското общество и ефективните партньорства на местно ниво. Стана ясно, че в Добрич предстои да бъде учреден Център за гражданско образование и участие в управлението. Той ще действа постоянно към Добруджанското аграрно и бизнес училище и ще служи за връзка между организациите от неправителствения сектор от Североизточния район за планиране. Обучението може да бъде дистанционно и присъствено. Въз основа на изготвен анализ на нуждите от обучение на целевата група, ще бъде изработен интегриран учебен план с 10 модула.
Модул 1: Управление и конкурентоспособност на структурите на гражданското общество.
Модул 2: Бизнес комуникации, етикет и протокол в СГО.
Модул 3: Изследване структурите и взаимоотношенията в гражданското общество със статистически методи.
Модул 4: Икономика и бизнес среда на структурите на гражданското общество
Модул 5: Стратегическо управление и планиране в структурите на гражданското общество.
Модул 6: Английски език.
Модул 7: Управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество.
Модул 8: Организационни умения за укрепване на управленския капацитет на СГО.
Модул 9: Инструментите на връзките с обществеността, като механизъм за комуникационно въздействие върху СГО.
Модул 10: Ефективно партньорство на СГО с публичната администрация на местно ниво.
Представени бяха модулни книги, разработени за нуждите от обучение на НПО сектора, както и добри практики на НПО от региона.

Калинка КОВАЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 06, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Честит нов клуб, Перничани!
ССБ и СБП връчиха литературната награда "Георги Братанов"
Петдесетгодишна традиция
ГЛОБУС
Филмовото изкуство става по-достъпно за слепите
Доларите накърняват правата на слепите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Долни Дъбник
Семинар в Шипково
Добрич
ИНТЕРВЮ
За плодотворните контакти
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЯВА
Компютърни курсове и консултации
ПРОЕКТИ
Подкрепа за развитие на неправителствени организации на и за хора с увреждания
С БЛАГОДАРНОСТ
Моето ехо
СПОРТ
Монтана – домакин на републикански турнир по шахмат
Рибите кълват през пролетта
Победител - Стефан Гергов
Спортен празник "Лято - 2008"
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Неочаквана среща
Концертино
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6