Брой 09, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

Спорт за пълноценен животФедерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" разработи проект "Спорт за пълноценен живот", с който кандидатства и получи финансиране по чл. 9, т.23 от Закона за държавния бюджет за 2008 г.
Федерацията е приемник на спортното направление в дейността на Съюза на слепите в България, който ежегодно е организирал и частично е финансирал различни турнири по спортове за слепи хора на регионално и национално ниво, а също така е оказвал подкрепа за участието на български незрящи спортисти в международни спортни прояви и в параолимпиади. Отчитайки необходимостта от форсиране на усилията за осъществяване на своите цели, организацията се обособи през 2007 година като самостоятелен юридически субект.
Дейностите по проекта вече стартираха и подготовката и провеждането на състезанията, предвидени по проекта, са в процес.

Резюме на проекта

Обща стойност на проекта: 48 240 лева.
Период за изпълнение: 8 месеца.
Водеща организация: Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания".

Основна цел: Способстване на социалното включване на децата и младите хора със зрителни увреждания в обществото чрез организиране и провеждане на спортни мероприятия с масов характер.

Специфични подцели на проекта:

Целеви групи:

Основни дейности:Основни очаквани резултати:


Павлина СТЕФАНОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3