Брой 09, 2008

Тема: ЮБИЛЕЙ

Мениджмънтът е в кръвта му


Янаки Градев на 75 години

Той не е завършил никаква школа по мениджмънт - нито държавна, нито частна, нито на третия сектор. Или по-точно неговата школа по мениджмънт е самият жив живот - както се казваше тогава. Животът и практиката са неговите "университети". И той като някогашния японски премиер от 70-те години на миналия век Какуей Танака(1972-1974) е с твърде рехави гимназиални спомени. Или ако бъдем съвсем точни - при Какуей Танака гимназиалните спомени май въобще отсъстваха. Мениджърските таланти на Янаки Градев изглежда са генетично дадени, а животът само ги експонира и доразви. Той притежава изключителна социална интелигентност, силно развито чувство за хумор и самоирония, невероятна комуникативност, изумителна толерантност, умения да разбира другия с неговите истини и нагласи. И той като повечето японски мениджъри катери кариерната стълба стъпало по стъпало.
Председателят Градев винаги е умеел да създава кадри, да се грижи търпеливо и тактично за тяхното развитие и утвърждаване, да им дава шанс, да рискува и трудно да се отказва от своя кадрови избор. Но също като украинския Тарас Булба той умее да бъде суров и безпощаден, когато ситуацията го изисква. Той се разделяше от раз с дългогодишни свои приятели и близки роднини.
Най-бурното организационно, културно и икономическо развитие на Съюза на слепите в България е свързано с неговото име.
Където и да работеше Янаки Градев - във варненското производствено предприятие или в централния офис на Съюза на слепите, навсякъде той идваше пръв и си тръгваше последен, часове след края на работния ден. Работеше много често в събота и в неделя, работеше с хъса на частен предприемач, изцеждаше се докрай в работата, макар че здравето му не беше съвсем добро. Той е невероятен работохолик - неговата дрога, както сега понякога се казва, е работата и само работата.
Янаки Градев имаше и сега има силен афинитет към производствено-стопанската дейност. И сякаш съвсем не без основание неговите най-големи критици го обвиняват, че е превърнал Съюза на слепите в България в едно стопанско обединение, че е загърбил същинската дейност на организацията. Тези негови критици си спомнят, че на седмичните оперативки най-често употребяваната дума месеци наред е била "ос гърбична".
И на международната сцена най-забележителните изяви на Съюза на слепите в България са по време на председателстването на г-н Янаки Градев. България е домакин на редица значими международни форуми, представители на Съюза на слепите в България заемат високи позиции в световните и европейските организации на слепите. Самият Янаки Градев е избиран за член на ръководството на Световния съвет за благополучие на слепите и за генерален секретар на Европейския регионален комитет(1987-1990) на същата тази организация.

Янаки Градев е роден на 29 септември 1933 в село Самотино, Варненска област, в семейството на дребни земеделски стопани. Баща му Трифон Градев е активен член на Българската комунистическа партия, за което е въдворяван в концлагер и е осъждан с ефективна присъда, която излежава във варненския затвор.

Основното си образование Янаки Градев завършва в село Старо Оряхово (Варненско). Той прави опит да продължи обучението си в техникума по горска промишленост в същото село. През 1949 Янаки Градев прекъсва своето образование поради силно намалялото си зрение. По-късно през 1971 завършва средно образование като редовен ученик във варненската вечерна гимназия.

Професионалната си кариера Янаки Градев започва като коларо-железар към Районния кооперативен съюз в Старо Оряхово. По-късно пак в Районния кооперативен съюз на същото село той работи и като точилар, оксиженист и огняр. В резултат на дегенерация и атрофия на зрителния нерв зрението му още повече се редуцира през пролетта на 1952. Янаки работи в местното Трудово кооперативно земеделско стопанство като обслужва селскостопанските машини.

През 1957 Янаки Градев постъпва на работа като плетач на куха стъклария в ПП "Успех" Варна. През 1960 той вече е назначен за началник пласмент.

От 1958 до 1962 година Янаки Градев е секретар на организацията на Българската комунистическа партия в предприятието. Той е избиран и за председател на районния съвет на ССБ - Варна от 1960 до 1962. По същото време за 5-6 месеца е дори и синдикален лидер в ПП "Успех" - Варна. На Третия конгрес на ССБ (1959) Янаки Градев е избран за член на Централния съвет на ССБ.

От 1962 до 1976 г-н Янаки Градев е изключително успешен директор на ПП "Успех" Варна. През този период се построяват двете производствени сгради на предприятието, първите три жилищни блока, Работническото общежитие, Домът на културата, детската градина и други. Може би най-големият мениджърски подвиг на директора Градев от онова време е, че оглавяваното от него предприятие успява със собствени сили да си построи през 1974 година новата производствена сграда - нещо твърде уникално и новаторско за тогавашните времена и подходи. По време на управлението на Янаки Градев във варненското предприятие се внедряват модерни технологии за производство на изделия от термопластични пластмаси. Внедрява се също и производството на електроинсталационни изделия. Към предприятието се разкриват и първите в системата на ССБ производствени филиали в градовете Бургас, Добрич и Силистра, в които десетки слепи и слабовиждащи лица от тези селища намират професионална реализация като производственици и ръководители.

На Седмия конгрес на ССБ (1976) г-н Янаки Градев е избран за председател на организацията. На Осмия (1981) и на Деветия (1986) той е преизбран на този пост.

Със стажа си от 13 години и 4 месеца на председателското кресло Янаки Градев е на втора позиция сред осемте председатели на обединения съюз на слепите след 1951. Разбира се, по постижения г-н Янаки Градев е всепризнатият шампион измежду своите колеги през този период. Тъкмо по тези 13 години и 4 месеца, когато е председател Янаки Градев, много често изпитват дълбока носталгия хиляди слепи и слабовиждащи хора в нашата страна, и това чувство сякаш е доста основателно.

За значителен принос в развитието на делото на слепите в Европа и България г-н Янаки Градев е награден с медала "Луи Брайл" от ръководството на Европейския съюз на слепите. Изглежда не е никак случайно, че тъкмо той е председателят на Съюза на слепите в България обсипван с най-много български държавни ордени и отличия: "Златен орден на труда", "Червено знаме на труда", "Народна република България" Втора степен, носител е и на отличието "Заслужил деятел на здравеопазването".

През 1993 във връзка с неговата 60-годишнина и за големия му принос за развитието на организираното движение на слепите в България ЦС на ССБ му присъжда званието "Почетен член на Съюза на слепите в България, а през 2003 година във връзка със 70-годишнината му УС на ССБ го отличава с "Медала за особени заслуги".

От 14 февруари 1998 г. до 18 май 2002 г. Янаки Градев е председател на Сдружението на слепите предприемачи в България. От юни 2001 г. до април 2004 г. той е заместник председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България. И при тези си нови публични роли г-н Градев работи с присъщата си апостолска всеотдайност.

И на 29-ти септември тази година г-н Янаки Градев навършва една доста кръгла годишнина. Той отбелязва 75 години от своето рождение. По повод на този негов юбилей, някои от неговите сътрудници имаме сериозни основания да му поднесем още веднъж нашите най-дълбоки и искрени съжаления за незаслужените критики и упреци към него от наша страна в началото на така наречения преход. И, естествено, да му благодарим за всичко, което той е направил за хората с нарушено зрение и да му пожелаем дълголетие и добро здраве - да продължава да е все така полезен на каузите на слепите в България!!!

Ангел СОТИРОВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3