Брой 09, 2008

Тема: ОБЩЕСТВО

Докога ще сме все на опашката!


Конвенцията за правата на хората с увреждания стана пълноценен международен договор. Неотдавна тя беше ратифицирана от парламентите на Тунис и Еквадор, с което се достигна изискващата се квота от 20 държави, които да са осъществили този официален акт за приемане на посочения документ. С това Конвенцията стана пълноценен международен договор, който е задължителен за официално приелите го държави.
Досега 126 държави официално са подписали текста на Конвенцията, а 71 от тях са подписали текста официално на протокола за приемане на този важен документ за хората с различни увреждания по земното кълбо.
Хората с увреждания и тези, които са съпричастни с техните съдбовни тежнения водиха постоянна дългогодишна борба Конвенцията да стане реален факт и да се превърне в пълноценен международен договор. Точно поради това тазгодишният трети май се превърна в исторически момент за реализирането в действителност на универсалните човешки права чрез настойчивостта за създаването на позитивно обществено отношение в отделните държави, което да включва всички социални слоеве в равноправни отношения, без ни най-малка дискриминация. На държавите, които ратифицират конвенцията ще им предстои процес на неизбежни промени и нововъведения във вътрешното държавно законодателство и подзаконовите актове, които да съответстват на духа и буквата на Конвенцията. Промените в тази сфера в отделните държави ще допринесат за ускоряване на полагането на постоянни и адекватни грижи от страна на специализираните социални органи към хората с увреждания и техните специфични потребности, което ще заличи напълно допусканите дискриминационни практики във всекидневието на обществото. Това ще допринесе за премахването на бариерите, които се срещат в живота на инвалидите. Трябва да се посочи, че Република България е между държавите, които само подписаха протокола, но все още нищо не е направено за официалната ратификация на този международен договор. Да се надяваме, че нашият парламент ще осъществи този високохуманен държавен акт своевременно след проучване на международните изисквания.
Държавата и отделните министерства, които имат пряко или косвено отношение към проблемите на хората с увреждания, трябва да ускорят подготовката си, за да се откликне адекватно на международните изисквания, залегнали в отделните членове на Конвенцията, тъй като след ратификацията ще трябва ръка за ръка да крачим с другите държави по пътя на общото сътрудничество при решаването на многобройните проблеми за обгрижването, подкрепата, подпомагането и пълната интеграция на хората с увреждания във всяка отделна страна. Конвенцията ще даде реални възможности за трайно и успешно сътрудничество и по-голям достъп до донорските програми на различните фондове от социално, културно, рехабилитационно и интеграционно естество. За да имаме реални възможности да се включим и участваме в международното подпомагане от богати донори ще бъде необходимо държавните власти и отговорните органи на Република България да предприемат още по-решителни стъпки за скорошната ратификация на Конвенцията от нашия парламент.
Организациите на хората с увреждания трябва да се обединят в искането си за ратификацията на този международен договор и самите те да бъдат подготвени за прилагането на отделните клаузи от този извънредно важен документ за подобряването на живота на хората в неравностойно положение. Държавните власти и отделните министерства ще трябва да извършват много отговорна, сериозна и полезна работа по хармонизиране на националното ни законодателство, социалните практики и интеграционните инициативи относно подпомагането и улесняването на живота на хората с увреждания в нашата страна. За съжаление засега изглежда, че няма никакво развитие по този жизнено важен проблем. Докога ще сме все на опашката при сполучливото решаване на социалните въпроси на една голяма група от българското общество? Този въпрос си задават хилядите хора с увреждания в нашата страна. Да се надяваме, че Конвенцията ще бъде отпечатана на брайлов шрифт, за да стане достъпна за невиждащите, което ще бъде стъпка към информирането на тази категория инвалиди.

Данчо ДАНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3 4