Брой 09, 2008

Тема: КОНКУРС

Брайлът е жив


На 23 юли в Националното читалище на слепите "Луи Брайл" бе проведен конкурс за младежи и студенти за бързо и вярно четене на брайл. Конкурсът бе по повод 80-годишнината от създаването на Националното читалище "Луи Брайл", като финансирането му бе по проект на читалището пред Агенцията за хора с увреждания.
От явилите се 6 участника, четирима ще премерят сили на заключителната част от този проект - финала на конкурса, който ще се проведе през месец октомври. Освен конкурса за брайлова грамотност, проектът предвижда и провеждането на фестивал с участието на около 150 самодейци от София и страната.
Участниците бяха оценявани от жури в състав: председател - Петър Стайков и членове - Татяна Несторова, служител от брайловата печатница на ССБ и Марина Петкова, редактор на сп. "Зари".
Конкурсът протече при 2 основни категории участващи - хора, обучавали се на брайл в училищата за слепи и такива, придобили брайлова грамотност в по-късна възраст или самоограмотили се.
Във втората група имаше само един участник, придобил брайлова грамотност в НЦРС Пловдив, който показа твърде добро ниво на четене.

От явилите се 5 участника, обучавали се в училищата за слепи, най-добре се представи и напълно заслужи първото място Хари Хараламбов, който получи 2 гигабайтова флашпамет за награда. На второ място се класира Деси Иванова, а на трето и четвърто място - Катя Хараламбова и Павлин Митев.
Това са четиримата души, които ще се борят за първото място на финала през октомври.
Като цяло, конкурсът показа, че все още има слепи хора и сред младите, които добре владеят брайл, въпреки широко навлезлите в живота на незрящите нови технологии. Конкурсът бе и поредното доказателство, че брайлът у нас е жив и има място в живота и всекидневието ни.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3 4