Брой 09, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Средец


Организацията на слепите в Средец

Гр. Средец е малък град, разположен в полите на Странджа планина, но организацията на слепите наброява над 130 човека. Благодарение на всеотдайната организаторска работа на сътрудника Стоян Бързев, организацията води активен живот. Повече от 21 години той живее с проблемите и болките на хората с увредено зрение. Затова и в нашия град, когато се каже "Съюз на слепите", веднага се споменава името на г-н Бързев. Или по-точно Бързев е емблемата на организацията.

Но времето е безмилостно и идва момент, когато трябва да се отстъпи работата на по-младите хора. И така на 23 юли 2008 година се състоя тържествено изпращане в пенсия на сътрудника Стоян Бързев. Той, предавайки щафетата на Велка Трифонова, й пожела да продължи да отстоява интересите на организацията и да поддържа постоянна връзка с всеки от членовете. През тези 21 години, времето когато г-н Бързев бе сътрудник, никой не е останал без дърва за огрев. С каквото е могъл Стоян винаги е помагал на организацията. Срещал се е и е разговарял по различни проблеми с кмета на града и кметовете на селата в общината, със спонсори, за да се осигурят макар и малки помощи за членовете на организацията, като понякога се раздаваха и хранителни продукти и капачки на по-ниски цени. Бързев е добър педагог, но и добър психолог. Той винаги успява да достигне до душата на човека. Затова на 23 юли в тържествена обстановка в хижа в местността "Божура" край Средец стана пенсионирането му. 21 години в помощ на Съюза на слепите е завиден стаж в защита на интересите на незрящите.

Много може да се каже, защото и резултатите са много. На тържеството присъстваха гости от РСО Бургас. Бяха поднесени цветя на г-н Бързев и много сърдечни поздравления. Защото да си сътрудник на Съюза на слепите е не само привилегия, а най-вече огромно задължение. Да се работи с хора е много трудно, но да се работи с хора с увреждания е изключително трудно. Нашите души са така лесно раними! Но Бързев намираше време да посети всеки, да поседне на разговорка, а това е балсам за душата на човека. Какво е нужно на незрящия - не само да премине улицата, а най-вече топла дума и не състрадание, а разбиране. На тържеството се пожела на новия сътрудник Велка Трифонова да продължи това, което е постигнал г-н Бързев и да защитава интересите на организацията, да поддържа личен контакт с всеки член. Това значи безрезервно отдаване, без да се очаква някакво заплащане. За да бъде изпратен тържествено, дял има и г-н Чолаков, собственик на фирма за пластмасови изделия от град Средец, който ни осигури безплатно помещение за тържеството и транспорт. Още веднъж, г-н Бързев, ти желаем здраве и знай, че, макар и вече не сътрудник, ще бъдеш винаги добре дошъл при нас!

Сътрудник: Велка ТРИФОНОВА
Председател: Динка ПЕТРОВА
Член ТСО Средец и РКС Бургас: Весела ПАРАШКЕВОВА


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6