Брой 09, 2008

Тема: ИЗСЛЕДВАНЕ

Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици


Настоящето изследване има за основна цел да разкрие коя керамична повърхност виждащите ученици от 5 до 9 клас харесват най-много при тактилно възприемане. Също така да разкрие по какъв начин виждащите ученици от 5 до 9 клас възприемат повърхността чрез ръцете. То бе осъществено в 128 СОУ "Алберт Айнщайн", София от 06. 06 до 12. 06. 2008 година с 175 ученика от 5 до 9 клас.

Използването на тактилността е от голямо значение, както за нашите ежедневни нужди, така и за нашето индивидуалното познание за света. Ръцете ни извършват стотици манипулации, но в повечето случаи, без да отчитаме това. Това се отнася както за докосванията в професионален и социален план, така и в приятелски и интимен.
Тактилните контакти са важни за поддържане на чувството ни за външната реалност. Осезанието е единственото ни практично сетиво. Благодарение на него се възприемат свойствата на обектите и се придобива по-пълна представа за тях.
Въпреки информацията, която имаме за допира, той остава до известна степен все още неразбран за нас, поради това, че често зрението е доминиращо.
Психологическите изследвания отчитат, че при конфликт на сетивната информация при познат обект, индивидът е склонен да се довери на визуалната. Психологът Паур (1983) провежда изследване с двайсет центова монета. Тя трябва да бъде оценена от участниците чрез опипване и визуално през очила. Без никой да подозира, очилата умишлено деформират монетата от кръгла форма в елипсовидна. Когато участниците са накарани да нарисуват монетата, те я представят такава, каквато я виждат (деформирана), а не такава, каквато я усещат чрез допира (кръгла).
При лоша видимост ние сме склонни да се доверим на осезанието. Единственият случай, когато осезанието доминира над зрението е при наблюдение зад замазано стъкло, което размазва обекта (Хелър 1983). Обикновено ние възприемаме обектите чрез докосване, като едновременно с това ги наблюдаваме. Получената тактилна информация е "неясна", защото визуалната е водеща. За да не се смущаваме от възприятието извън докосването трябва да затворим очи. В определени ситуации опипваме обектите и "слепешката".
Настоящето изследване има следната основна задача:
Да получи максимална обективност на данните, затова:

1. Учениците оценяваха само един фактор - повърхността /1/. По този начин се  избегна:
а. раздвоение, смесване на отделните фактори;
По време на тактилното обследване на керамичните повърхности участниците бяха допълнително насочвани, за да не смесват оценката на повърхността с материала и формата по следния начин:
- да не се влияят при оценката на повърхността от материала и формата на плочката;
- да насочат своето внимание основно към оценяването на повърхностите една спрямо друга.
б. загубване свежестта на данните - натоварване, отегчение от дълга процедура, загуба на интерес, липса на достатъчна концентрация и формално участие.
2. Участниците не бяха подбирани и подготвени за изследването.
3. Участниците нямаха абсолютно никаква първоначална информация за изследването.
4. Очите на участниците бяха завързани още преди да започне анкетата, затова нямаха абсолютно никакъв визуален достъп до повърхностите. По този начин заемат роля на незрящи /2/.
Изследването бе проведено самостоятелно, като всеки участник беше изолиран по време и след изследването от останалите участници, за да се избегне изтичане на информация, обсъждане на изследването и възникване на предварителни нагласи.
5. Учениците бяха настанени удобно, предразположени за спокойно разглеждане на  повърхностите, без да се ограничават от времето, насърчавани свободно да изразяват своето мнение. Също така бяха помолени за искреност при своите отговори.
6. Керамичните плочки са с еднаква права повърхност, форма и размер. Също така са изработени от еднакъв материал. Това допринася за аналогично въздействие и ясна оценка.

Изследване

Изследването се осъществи на три етапа:

I. Предварителна анкета сред учениците.
Тя има за цел да събере необходимите данни за участниците и да ги предразположи към спокойно тактилно изследване.
Проучването беше извършено в учебна стая. Участниците завързваха самостоятелно своите очи, а в редки случаи от изследователя, след като заемаха удобно място за експеримента.
Данните на участниците можеха да бъдат взети и от училищната документация, но индивидуалното им събиране допринесе за по-доброто адаптиране на учениците към изследването и до по-голяма обективност на данните.
На участниците бяха зададени следните въпроси:
1. Какви са Вашите инициали?
2. На каква възраст сте?

II. Провеждане на тактилно обследване на керамичните повърхности сред учениците.
То има за цел да разкрие коя от керамичните повърхности виждащите при тактилно обследване ученици харесват най-много и по какъв начин възприемат керамичните повърхности?
Затова на учениците бяха предоставени три еднакви керамични плочки с различни повърхности - гладка глазирана, гладка неглазирана и грапава неглазирана повърхност. Те са изработени ръчно от шамотна маса с размер 10x10x0,5 см. Грапавата неглазирана повърхност е получена от множество мрежовидни драскотини с различна дълбочина (около 1 - 2 мм.) и различна дължина, която определяме като дълбока. Гладката неглазирана повърхност не е обработвана допълнително, а глазурата на гладката глазирана повърхност е нанесена неравномерно.
На участниците бе зададен следният въпрос:
- Коя повърхност ви харесва най много? Също така бяха напътствани с думите - "Определяйте само повърхностите една спрямо друга, без да се влияете от формата и материала".

III. Провеждане на анкета сред учениците, непосредствено след тактилното възприемане на керамичните повърхности.
Тя има за цел:
- да разкрие коя повърхност най-много харесват учениците след тактилното разглеждане на керамичните повърхности;
- да разкрие какви мисли предизвикват керамичните повърхности у учениците при тактилно възприемане;
- да разкрие какви чувства предизвикват керамичните повърхности у учениците при тактилно възприемане.
За това бяха зададени следните въпроси:
1. Защо Ви харесва повърхността?
2. Какви мисли предизвиква повърхността във Вас?
3. Какви чувства предизвиква повърхността във Вас?

Резултати

I. Предварително проведената анкета сред учениците показа следните резултати:
Среден курс
- 35 ученика от V клас, 11 - 12 години. От тях 20 момчета и 15 момичета;
- 35 ученика от VI клас, 12 - 13 години. От тях 18 момчета и 17 момичета;
- 35 ученика от VII клас, 13 - 14 години. От тях 19 момчета и 16 момичета;
- 35 ученика от VIII клас, 14 -15 години. От тях 14 момчета и 21 момичета.
Горен курс
- 35 ученика от IX клас, 15 - 16 години. От тях 15 момчета и 20 момичета.

Общо: 86 момчета и 89 момичета.

Огромна част от учениците отговаряха на въпросите лаконично. Досега не са участвали в психологически изследвания, още повече в проучване на осезанието, което допринася за естествеността на данните.

II. Проведеното тактилно обследване на керамичните повърхности сред учениците показа следните резултати:
1. От изследваните 175 ученика 109 ученика ( 62, 3 %) харесаха най-много гладката глазирана повърхност. Гладката неглазирана повърхност предпочетоха 7 ученика (4 %), 58 участника (33, 1 %) най-много харесаха грапавата неглазирана повърхност и 1 ученик (0, 6 %) хареса едновременно 2 повърхности - гладка глазирана и гладка неглазирана.
2. По време на изследването отчетохме 14 начина за възприемане на повърхността чрез допир - съчетание между различните зони на ръцете (върховете на пръстите, цялата вътрешна дължина на пръстите и дланите), възприемане с 1 ръка, възприемане с 2 ръце и вземане на предметите в ръцете.
Най-много ученици опипваха повърхността с върховете на пръстите - 87 участника (49, 7 %). 25 ученика (14, 3 %) с върховете на пръстите и по цялата им вътрешна дължина, а с върховете на пръстите, по цялата им вътрешна дължина и дланта 24 участника (13, 7 %). 57 участника (32, 6%) докосваха повърхността само с едната ръка, а 25 ученика (14, 3 %) вземаха плочките в шепите си .

III. Анкетата, проведена сред учениците, непосредствено след тактилното възприемане на керамичните повърхности показа следните резултати:

А. Гладка глазирана повърхност

1. От изследваните 175 ученика 109 ученика харесаха най-много гладката глазирана повърхност. От тях 81 ученика я харесаха поради гладкостта, 4 ученика, защото е носител на положителни характеристики, 5 ученика, защото е приятна за пипане, 1 участник, защото е обикновена, 2 ученика, защото е като плочка и 16 ученика не обосноваха своя избор.
2. От изследваните 109 ученика у 30 ученика гладката глазирана повърхност предизвика мисли свързани с разпознаването на плочката, 1 ученик предположи, че съществува нарисувано изображение върху нея, 2-ма души изразиха мисли свързани с приложението на предмета, 1 ученик отчете, че повърхността е приятна за пипане. Също така 7 души споделиха, че у тях повърхността е предизвикала конкретни асоциации, а 68 ученика не можаха да опишат мислите си.
3. От изследваните 109 ученика гладката глазирана повърхност предизвика у 26 ученика положителни чувства, а 83 души не можаха да опишат чувствата си.

Б. Гладка неглазирана повърхност

1. От изследваните 175 ученика 7 ученика харесаха най-много гладката неглазирана повърхност. От тях 2 ученика, защото не е много гладка и не е много грапава, 2 ученика, защото е с по-различна гладкост, 1 ученик, защото е хубава, 2 ученика не обосноваха своя избор.
2. От изследваните 7 ученика 2 ученика споделиха, че у тях повърхността е предизвикала конкретни асоциации, 1 ученик съпоставяше 3-те повърхности а 4 души не можаха да опишат своите мисли.
3. От изследваните 7 ученика 4 ученика споделиха, че повърхността предизвиква положителни чувства, 1 ученик притеснение и 2 ученика не описаха чувства.

В. Грапава неглазирана повърхност

1. От изследваните 175 ученика 58 ученика харесаха най-много грапавата неглазирана повърхност. От тях 23 участника, защото е грапава, 10 деца, поради релефното изображение, 3 ученика, защото е по-различна, 1 ученик, защото е приятна на пипане, 1 ученик, защото му прилича на нещо и един, защото е по-естествена. 19 ученика не можаха да обосноват своя избор.
2. От изследваните 58 ученика 13 ученика описват на какво им прилича предмета, 11 споделят мисли относно релефното изображение, 1 споделя, че повърхността е приятна за пипане. Също така 10 ученика споделят, че грапавото релефно изображение им създава конкретни асоциации. 23 участника не изразиха мисли.
 3. От изследваните 58 ученика, които харесаха грапавата неглазирана повърхност, 12 ученика споделиха, че им създава приятно чувство, 2 ученика казаха, че им създава отрицателно чувство и 44 човека не можаха да отговорят на въпроса.

Г. Гладка глазирана и гладка неглазирана повърхност

1. От изследваните 175 ученика 1 ученик хареса едновременно 2 повърхности - гладка глазирана и гладка неглазирана. Гладката глазирана повърхност, защото е носител на положителни характеристики, а гладката неглазирана повърхност, защото е гладка.
2. Както гладката глазирана повърхност, така и гладката неглазирана повърхност предизвика у ученика мисли свързани с тяхното приложение.
3. Както гладката глазирана повърхност, така и гладката неглазирана повърхност предизвика у ученика положителни чувства.
Общо: От изследваните 175 ученика 37 ученика (21, 1 %) не можаха да обосноват своя избор, 95 участника (54, 3 %) не можаха да изразят мисли и 129 ученика (73, 7 %)  не можаха да опишат чувствата си.
(Голямата част от учениците споделиха, че харесват изследването. За тях то беше интересно и приятно).

Изводи

На базата на настоящото изследване могат да се направят следните основни изводи:
1. При  възприемане чрез допир на гладката глазирана, гладката неглазирана и грапава неглазирана керамична повърхност по-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас харесаха най-много гладката глазирана повърхност.
2. По-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас харесаха гладката глазирана повърхност поради нейната гладкост.
3. 3а по-голямата част от виждащите ученици от 5 до 9 клас, които харесаха най-много гладката глазирана повърхност, гладката глазирана повърхност е носител на положителни чувства.
4. Най-много виждащи ученици от 5 до 9 клас споделиха мисли свързани с разпознаването на плочките.
5. Голяма част от виждащите ученици от 5 до 9 клас не можаха да споделят мисли и чувства продиктувани от повърхностите, което означава, че нямат опит в оценяването на естетическото чрез допир.
6. Виждащите ученици от 5 до 9 клас възприемат чрез допир керамичните повърхности по най-разнообразен начин - съчетание между различните зони на ръцете (върховете на пръстите, цялата вътрешна дължина на пръстите и дланите), възприемане с 1 ръка, възприемане с 2 ръце и вземане на предметите в ръцете.
7. При изследването най-много виждащи ученици от 5 до 9 клас възприемаха керамичните повърхности чрез върховете на пръстите.

Забележки:
1. Тук е необходимо да се отбележи, че учениците имат фонд от зрителна информация, която влияе на оценката.
2. Естествено е участникът да започне да оценява формата, материала и т. н.

Литература:

1. Минчев, Б. Обща психология. Издателство "СИЕЛА" АД, София, 2008.
2. Сиймън, Д. и Дъглас, К. Обща психология. Издателство "Планета - 3", София.

Иван КЪНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3