Брой 09, 2008

Тема: ЛИЧНОСТИ

Сърца, които могат само да изгарят


Червеноводската чета

По време на Старозагорското въстание през 1875 година русенският революционен комитет организира въстаническа чета в село Червена вода. Идеята била на народния учител Тома Кърджиев - един от основателите на възрожденското читалище "Зора", член на местния революционен комитет. За войвода на четата бил поканен Върбан Йорданов, роден в град Шумен.
Червеноводският и русенският революционни комитети сами си набавят оръжие от Румъния при доста трудни условия. През август и началото на септември се осигурили дрехи, храна и медикаменти за четата. Дъщерята на баба Тонка - Петрана Обретенова ушила знаме, което било осветено в Червена вода на 17 септември.
Предварително било уговорено на 17 септември Филип Тотю да премине Дунава с чета при село Ряхово или Мартен и през Бабово да потегли за Червена вода. Оттам заедно с Червеноноводската чета трябвало да се отправят към Горна Оряховица. Но в определения ден четата на Филип Тотю не минава Дунава. Извършено било предателство и на 19 септември били задържани в Червена вода свещениците и Тома Кърджиев, след което били откарани в град Русе.
Въпреки настъпилото разколебаване и смут сред революционните дейци, на 21 срещу 22 септември четата, която наброявала двайсетина души, предимно работници по жп линията, потеглила от село Червена вода.
Четата минала покрай селата Щръклево, Табачка, Бреговица и достигнала до село Широково. Въпреки изпратените куриери по селата, отникъде не се присъединили четници. В гората при село Табачка те избрали за знаменосец четника Георги Цончев. След няколко дена настъпило разколебаване сред въстаналите. От изпратените куриери разбрали, че не могат да се придвижват напред, понеже пътят бил силно охраняван от турците. Четниците се придвижили до село Широково, където се разпръснали. Воеводата Върбан Йорданов се укрил в селото, но бил предаден и на път за Русе при опит да убие заптиетата бил посечен.
Червеноводските четници не водили кървави битки с аскера и башибозука, но тяхната несполука поучила апостолите на Априлското въстание, което избухнало на следващата година. Тома Кърджиев остава жив. По-късно през 1887 година той е един от организаторите на бунта на русофилите. Бил осъден на смърт и разстрелян от Стамболовия режим край град Русе.

Иван СЕВЕРНЯШКИ

7100 Бяла, област Русе
ул. Стефан Стамболов 56,
Иван Пенков СеверняшкиНазад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3