Брой 10, 2008

Тема: ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ"

Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и Методий" първа степен


През тази година се навършиха осемдесет години от основаването на Национално читалище на слепите "Луи Брайл". Този акт представлява следващата логична стъпка в развитието на организираното движение на незрящите в България. Веднага след края на Първата световна война, в самото начало на двадесетте години се създават дружеството на ослепелите във войните "Тъмнина" и "Дружество на българските слепи". Второто обединява незрящите, независимо от причините и времето на тяхното инвалидизиране.
Вкусили плодовете на организираното действие, лидерите на движението се насочват и към създаването на свое специализирано читалище. И така на 15-и април 1928 г. в сградата на Трета прогимназия в София няколко десетки невиждащи граждани, заедно с учители от Държавния институт за слепи и техни приятели писатели и интелектуалци, създават читалището.

Пръв председател на новооснованото читалище става вече придобилият национална известност музикант и композитор Петко Стайнов. Под негово ръководство то прави първите си стъпки, укрепва и завоюва своето достойно място сред институциите, които са призвани да оказват значителна помощ за развитието на незрящите хора в България. Петко Стайнов ръководи читалището до 1945.
Първият секретар на новоучредената културна институция е Стефан Ненков - известен първоначално в есперантското движение, а след това станал душата и сърцето на Дружеството на Българските слепи, чийто председател е по това време.
Благодарение на своята енергия и популярността си в културните среди на българското общество Петко Стайнов формира около читалището кръг от приятелски настроени и готови да подпомагат културното израстване на незрящите дейци на културата и науката.
Първото нещо, с което започва новоучреденото читалище е преписването на книги на брайлов шрифт. Така се полага началото на брайловата библиотека. Съвместно с Дружеството на българските слепи започва издаването на Списание "Съдба", а негов пръв уредник става писателят Димитър Пантелеев. Благодарение на това, че като автори на страниците на "Съдба" се изявяват писатели, литературни критици и хора на науката, чиито имена говорят сами за себе си, списанието става популярно в кръгове, които многократно превишават броя на незрящите му читатели.
В списанието се публикуват творби на Елин Пелин, Йордан Йовков, Фани Попова Мутафова, Людмил Стоянов, Стоян Чилингиров, Константин Константинов, Антон Страшимиров, поетите Елисавета Багряна, Дора Габе, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Младен Исаев, Мария Грубешлиева, литературните критици Петър Динеков, Георги Цанев, професор Асен Златаров, академик Хаджийолов и още много други.
От 1932 до 1936 читалището издава и друго списание - "Вестител". То се печати на брайлов шрифт в Швеция в печатницата на слепия есперантист Харалд Тиландер и се доставя в България чрез пощите.
През 1992 издаването на списанието е възстановено. То може да се чете на брайлов шрифт, през интернет в сайта на читалището и в аудиоформат на компакт дискове.
В продължение на дългогодишната история на читалището в дейността му участват много от най-активните незрящи граждани на България. Негови председатели през годините са: Петко Стайнов, Никола Димитров, Лало Павлов, Никола Стоименов, Христо Спасов, Димитър Домузчиев, Константин Гайдаров, Димо Кирев, Минчо Минчев, Елена Живкова, Коно Горанов, Георги Колев, Михаил Карамихайлов, Стойчо Милчев, Дончо Писков, Кирил Костов, Петър Стайков, Владислав Кацарски, Недко Недев и Спас Карафезов.
Значим е приносът и на членовете на неговото ръководство: Йордан Павлов, Таня Милева, Султанка Минева, както и на председателите на проверителната комисия Димитър Донков и Ангел Александров.
Почетни членове на читалището са: Елена Живкова, Коно Горанов, Желязко Пеев, Михаил Карамихайлов, Стойчо Милчев и понастоящем Гето Велков и професор Богдан Богданов.
Днес читалището поддържа и обогатява националната брайлова библиотека и е на практика единственото издателство за страната на художествена литература на брайлов шрифт.
Дейността на читалището се развива чрез централната библиотека в София в градовете Пловдив, Варна, Дряново и в двете училища за деца с нарушено зрение в София и Варна.
Каталозите на библиотеката са издадени на брайлов шрифт и също така могат да се намерят в интернет.
За своите осемдесет години читалището е подпомагало много индивидуални и колективни творчески начинания на незрящите хора в България. В рамките на своите възможности то е подкрепяло и продължава да подкрепя звукозаписи на слепи изпълнители, подкрепя и издаването на литературни произведения написани от слепи автори.
Особено място в живота на Национално читалище "Луи Брайл" заема организирането на срещи на неговите членове с писатели, учени, артисти. През последните десетилетия на поканите са се отзовавали Димитър Талев, Димитър Димов, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Валери Петров, Георги Данаилов, Ивайло Петров, Йосиф Петров, Никола Инджов, Евстати Бурнаски, Андрей Андреев, Генчо Стоев, Драган Тенев, Стефан Цанев, Недялко Йорданов, Павел Матев, Георги Братанов, Марин Големинов, Николай Кауфман,Антон Дончев, Вера Мутафчиева, Иван Славов, Марко Семов, артистите Йордан Матев, Славка Славова, Григор Вачков, Явор Милушев, оперната прима Гена Димитрова и други.
Много съществена част от днешната дейност на читалището е свързана с разработването и реализирането на различни проекти. Чрез тях се осигуряват допълнителни възможности за неговото развитие. По този начин значително по-добре се решават проблемите свързани с издаването на брайлови книги за деца и възрастни, доставката на специални принтери, компютри, материали за брайлов печат и подвързия, както и за извършване на ремонт и подобряване на условията на труда.
Сред дарителите са фондациите "Отворено общество" и "Лале", мобилният опрератор "Глобул", Европейската комисия, Британският съвет, Японското посолство, Демократическата комисия при посолството на САЩ и други.
По случай своята осемдесетгодишнина Национално читалище "Луи Брайл" започна реализирането на няколко, посветени на юбилея, свои културни начинания. На първо място трябва да отбележим състоялия се на 10 октомври в Националния дворец на културата концерт - преглед на художествената самодейност, в който взеха участие почти всички утвърдени състави от цялата страна.
Тържествата се организират в рамките на финансирания от Агенцията за хората с увреждания проект - "Осемдесет години Национално читалище на слепите "Луи Брайл".
Този проект се разделя на три етапа. Първият етап започна през лятото и завърши в края на септември. Той включваше конкурс за бързо четене и правилно писане за децата от двете училища за незрящи, както и за студенти и младежи. Вторият етап предвиждаше организирането на концерта на десети октомври.
Третият етап по този проект включваше провеждането на втори финален кръг на конкурса за четене и писане, който се реализира на 22 октомври.
Във финалната фаза на този конкурс взеха участие победителите от първия кръг. В него участниците бяха разделени на три групи - ученици до четиринадесет години, ученици над четиринадесет години и студенти и младежи. Децата от двете училища се състезаваха в дисциплината бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт, а студентите и младежите се изявиха само при четенето. При учениците класирането беше правено първоначално според постиженията поотделно при четенето и писането, а след това журито формира и становището си относно комплексното класиране на участниците.
А ето и окончателните резултати:

Крайно общо класиране за ученици до 14 годишна възраст:

1. Даниела Георгиева Кочева
2. Желяз Мирчев Колев
3. Кериме Джевдетова Ахмедова

Крайно общо класиране за ученици над 14 годишна възраст:

1. Ваня Стефанова Димитрова
2. Ралица Пламенова Чалова
3. Николай Атанасов Исидоров

Крайно класиране за бързо и правилно четене на брайл за студенти и младежи:

1. Хари Савов Хараламбов
2. Десислава Младенова Иванова
3. Катя Кирилова Хараламбова

Вечерта на десети октомври, Националния дворец на културата се състоя и концерт с международно участие. И този концерт беше организиран от Национално читалище на слепите "Луи Брайл". Мероприятието се реализира в рамките на европейски проект, финансиран от компанията "Грундинг". Става дума за проект за взаимно опознаване и сближаване на хора с различни увреждания от различни европейски страни. Водеща страна по проекта е Турция, а партньори са Италия и България.
По мнението на организаторите музиката е това нещо, чрез което най-лесно и най-бързо може да се постигне взаимното опознаване и сближаването на различни народи.
На концерта присъстваха Минчо Коралски - председател на Агенцията за хората с увреждания и известният артист Явор Милушев в качеството си на заместник министър на културата.
На двамата почетни гости на концерта председателят на читалището връчи плакети посветени на осемдесетгодишнината. Минчо Коралски награди г-н Карафезов и участниците в концерта.
Специално за читателите на списание "Зари" гостите от Турция и Италия споделиха своите мисли и впечатления.
Госпожа Аслъ Кавъклъ, която е координатор на проекта, разказа малко по-подробно за неговите цели. Според нея основната цел е участниците от трите страни - Турция, Италия и България, да се опознаят и да се запознаят с всяка от страните като лично ги посетят. Обединяващо звено за тази цел е музиката. Участниците трябва да научат по една песен на езика на страната, в която ще се проведат срещата и концерта.
Проектът е за срок от две години. Сега тече втората година. Участниците вече посетиха Турция, предстои да посетят и Италия. Г-жа Кавъклъ обясни, че участниците в състава на Турция са подбирани чрез кастинг. Проектът е предназначен за съвместно участие на хора с всякакви увреждания. Целта на турската страна е била да обучат одобрените участници да познават нотите, да свирят и да пеят. Всички от състава работят. От тях един е с нарушено зрение. С музикално образование е само диригентката на състава. Хората от турския състав са за пръв път в нашата страна. Те изразиха своето задоволство от посрещането и благодариха за това на българските си домакини. И те, както и италианските им колеги, са разучили нашата песен "Моя страна". И тях, както и участниците от Италия, най-много ги е затруднило научаването на текста.
Гостите от Италия бяха от град Тревизо, който се намира на двадесет километра от Венеция. Неговото население е около осемдесет хиляди души. Градът е с много развита икономика. Предприятията в Тревизо са много, но и пред италианските слепи стои проблемът с намирането на работа. Не се наемам да коментирам доколко е вярно тяхното усещане за нещата, но пред мен те заявиха, че за незрящите в Италия намирането на работа е също толкова трудно както и у нас.
Участниците в италианския състав, както и техните турски колеги, са подбрани чрез кастинг, на който са се явили двадесет и пет човека. Всички от състава на италианците имат основна работа, която не е свързана с музицирането, а свирят и пеят единствено и само за удоволствие. Това е тяхното хоби. Някои от тях, като Лорено Паскуали и Морено са завършили висше музикално образование. И те, като техните турски колеги, е трябвало да научат една българска песен. И те също са си избрали това да бъде "Моя страна" - песента, с която ние помним Емил Димитров. И тях музиката на песента не ги е затруднила ни най-малко, но с произношението "трудно ще можем да го докараме до някакво що годе добро равнище, имате много "ц" и "с", които много ни затрудняват. Ние сме повече инструменталисти, отколкото певци".
Накрая, след като публиката се наслади на специфичния турски фолклор, на популярните италиански канцонети и изпълненията на нашите участници "Веселите момчета", тържествено прозвучаха четирите химна - химните на трите страни участнички в концерта и химнът на Европейския съюз. Не по-малко вълнуващо от всичко беше и финалното изпълнение на "Моя страна". Този път песента се изпълняваше едновременно и от трите състава, а към тяхното изпълнение съвсем спонтанно се присъединиха и всички присъстващи в залата.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 10, 2008

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Сбъдната мечта
Нашият ден
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2009 година.
ДИСКУСИЯ
Кой манипулира съюзните членове и защо?
По делата им ще ги познаете
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Троян
Добрич
Плевен
Червен бряг
Левски
Долни Дъбник
Чирпан
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Съвременни форми на достъп до информация за хора със зрителни увреждания
Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ"
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и Методий" първа степен
ПРЕМИЕРА
Димитър Грудев
ПРОЕКТИ
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България"
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
Изповед
СПОРТ
Спортният риболов - все по-популярен сред незрящите
Спортовете, достъпни за незрящи, се обогатяват с още един
Отворен турнир за купата на България по голбал
Интервюта след големия финал
Архив на изданието
1 2 3 4