Брой 10, 2008

Тема: ДИСКУСИЯ

Кой манипулира съюзните членове и защо?


В бр. 5 на списание "Зари" беше публикувано изявление на председателя на Контролния съвет г-н Маньо Алексиев по повод проведеното на 10 май 2008 извънредно заседание на Общото събрание на пълномощниците на РСО София за избор на председател на контролния й съвет. Събранието отново избра Сергей Дубина и отхвърли издигнатата от Алексиев кандидатура на Любомир Янкулов. Естествено имаше последствия - Контролният съвет на ССБ отмени решението на Общото събрание за избора на Сергей Дубина като противоуставно. Това е гледната точка в изявлението на Маньо Алексиев, в което той за пореден път не пести злостни квалификации за всички, които не споделят неговото мнение. Сред неугодните нему хора съм и аз. Не предполагах, че съм с такива невероятни способности, каквито ми приписва г-н Алексиев. Той пише: "Свалям шапка на г-жа Горанова за умението й да манипулира хората". Като най-обикновен активист на ССБ мога да подмина подобно незаслужено обвинение, но е много важно да разберем какво се цели с такива изявления, които силно ми напомнят народната поговорка - "Крадецът вика: "Дръжте крадеца". Защото да изразяваш личното си мнение, да казваш истината, без да се страхуваш и хората да ти вярват, няма нищо общо с това да ги манипулираш, чрез налагане от позицията на силата и поста си, да приемат на всяка цена твоите решения, продиктувани от личните ти предпочитания и интереси.
Питам се с какъв морал Алексиев си позволява да обижда по-голямата част от нашите пълномощници, че не познават Устава - излиза, че са неграмотни или слабоинтелигентни? Тогава защо са избрани, защо им е гласувано доверието да решават проблемите на нашата организация? Такава ли е истината? Или председателят на Контролния съвет тълкува Устава, както на него му е изгодно. Смея да твърдя, че всички пълномощници на РСО София отлично познават и умеят да четат съюзните документи и тъкмо затова не допуснаха да бъдат подвеждани и да вземат безпринципни решения. Но Алексиев продължава да насажда неистината, че решението на Общото събрание е отменило решение на Контролния съвет, който е по-висшият орган. Вярно, че, според устава, в рамките на мандата Контролният съвет може предсрочно да прекрати правомощията на председател на РКС, но също така е вярно, че няма по-нататъшен текст, който да регламентира, че не може да бъде преизбиран в рамките на мандата. Това може да е пропуск в устава, но не е основание да се отменя решението на нашето общо събрание. И както припомня г-н Алексиев - лош закон, но закон! Или перифразирано - лош устав, но устав! За мен такова действие е чиста манипулация на съюзните членове и вменяване на несъществуваща вина у пълномощниците. По този повод Управителният съвет на РСО София изпрати жалба до Общото събрание - върховния орган на ССБ, да обсъди създалата се ситуация и да отмени решението на Контролния съвет. Имах възможност да присъствам на заседанието на Общото събрание на ССБ през юни в Старозагорските минерални бани. Бях изумена от това, което се случи там с нашата жалба. Комисията по жалбите, след като заседава до полунощ, отхвърли жалбата ни с аргумента, че тя е подписана само от председателя на Управителния съвет, а не от всички негови членове!? Никакъв аргумент не е това, защото към жалбата имаше приложен протокол от заседанието на Управителния съвет с решение да се изпрати такава до Общото събрание на ССБ. Имаше и лист с подписите към жалбата на целия Управителен съвет, но не стана ясно защо той не е предаден на комисията. Редно ли беше да остане неразгледана нашата жалба, да остане без позиция на Общото събрание? За мен това е незачитане на правата и подценяване на ръководен орган в нашия съюз - в случая УС на РСО София. И това става в присъствието на Контролния съвет. По време на заседанието на Общото събрание г-н Алексиев вземаше думата поне 20 пъти - след всеки изказал нещо по-различно от неговото мнение, но в случая остана безмълвен и не взе никакво отношение по несвършената от комисията работа! Отново възникна въпросът кой кого манипулира и защо?
В изявлението си Маньо Алексиев ме цитира: "Не може Контролният съвет и най-вече г-н Алексиев да се изказва за щяло и нещяло, да кадрува в организацията."  
Потвърждавам думите си, защото сега пак ще свикваме извънредно заседание за избор на председател на РКС и тази история може да се повтаря на всеки шест месеца, докато не се угоди на г-н Алексиев. Но ще трябва да му припомня, че ние го избрахме за пълномощник на Общото събрание и че пак ние - достатъчно вече разочаровани от неговите действия, можем да му гласуваме вот на недоверие.
Тъй като в сп. "Зари" не беше публикувана нашата жалба, ще си позволя да цитирам част от нея, защото тя отразява не само моето, но и мнението на Управителния съвет на РСО София, на мнозинството от пълномощниците и съюзните членове.
"Тревожно е пълното игнориране на мнението и позицията на пълномощниците на РСО, които са потърпевшите не само в този случай, но и от смяната на председатели на РСО в резултат на кадруването на г-н Алексиев. Считаме, че задължение на Общото събрание е да сезира такова недопустимо поведение и незачитане на залегналите в Устава ни принципи за толерантност, взаимно уважение и лична отговорност на всеки член на ССБ и особено на  всеки, който заема ръководен пост в системата ни.
За четвърти път г-н Алексиев измисля и създава изкуствено кадрови проблем в нашата организация и без участието на нейните членове налага решения, като използва името и авторитета на висш орган на ССБ. Това вече се приема от нашите членове като злоупотреба с власт, в резултат на което силно се влошава психологическият климат в общността ни и се губи доверието в Контролния съвет. Нашите членове са ни упълномощили да защитаваме техните интереси, като активно участваме със своите мнения, становища и позиция във вземането на решения. Но как ще става това, когато явно се дискриминира мнението на Общото събрание на РСО...
Ние настояваме Общото събрание да обърне сериозно внимание и да отправи предупреждение на г-н Алексиев за прекратяване на нелоялните му действия и безпочвени подозрения и обвинения към всеки един активист на съюза, който по една или друга причина в определен момент му става несимпатичен и не служи на неговите интереси."
И накрая, още нещо затвърждава мнението ми за некоректност към всички нас от страна на г-н Алексиев. Оказва се, че той изключително много държи на спазването и изпълнението на чл. 46, ал. 4 от Устава на ССБ, според който изключените от ССБ членове за уронване на престижа на съюза могат да бъдат приемани отново след тригодишен срок. Вече два такива случая се толерират лично от г-н Алексиев - първият е с Ивайло Ковачки, злепоставил ССБ пред Столична община като изфабрикува фалшиви карти за градския транспорт и обрече не само слепите, но и всички инвалиди в София на негативно отношение на обществеността към тях. И въпреки това, членството му бе възстановено! Още по-голямо учудване предизвика у пълномощниците присъствието на небезизвестния Асен Стоянов на заседанието на Общото събрание в Старозагорските минерални бани. Учудването не беше за това, че е подал молба за възстановяване на членството му в ССБ, а по-скоро от факта, че беше дошъл като придружител на Маньо Алексиев. Основна грижа на Стоянов беше да манипулира и убеждава пълномощниците, че трябва да махнат председателя на ССБ и когато се убеди, че това няма как да стане си замина, като дори и не дочака разглеждането на молбата му за възстановяване на членство в ССБ. А г-н Алексиев си остана без придружител.

Пиринка ГОРАНОВА


Назад

Всички статии на Брой 10, 2008

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Сбъдната мечта
Нашият ден
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2009 година.
ДИСКУСИЯ
Кой манипулира съюзните членове и защо?
По делата им ще ги познаете
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Троян
Добрич
Плевен
Червен бряг
Левски
Долни Дъбник
Чирпан
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Съвременни форми на достъп до информация за хора със зрителни увреждания
Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ"
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и Методий" първа степен
ПРЕМИЕРА
Димитър Грудев
ПРОЕКТИ
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България"
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
Изповед
СПОРТ
Спортният риболов - все по-популярен сред незрящите
Спортовете, достъпни за незрящи, се обогатяват с още един
Отворен турнир за купата на България по голбал
Интервюта след големия финал
Архив на изданието
1 2 3 4