Брой 10, 2008

Тема: ДИСКУСИЯ

По делата им ще ги познаете


Отговор на коментара на госпожа Пиринка Горанова "Кой манипулира съюзните членове и защо?"
 
Госпожа Горанова не може да преглътне факта, че за пореден път пълномощниците на Общото събрание на РСО София ще трябва да избират председател на Районния контролен съвет. Същата продължава да твърди, че това се случва, защото такова е желанието на господин Маньо Алексиев - председател на КС на ССБ. Ако това не е чиста проба манипулация - здраве му кажете! Г-жа Горанова ме пита с какъв морал съм си позволявал да обиждам по-голямата част от пълномощниците на РСО София, че не познават Устава - излизало, че са неграмотни или слабо интелегентни. Никога не съм си позволявал за по-малка или по-голяма част от пълномощниците да твърдя подобно нещо. С най-голяма отговорност заявявам, че не те, а г-жа Пиринка Горанова и нейните съмишленици и съпартийци като Марин Русев, Надя Томбушева и Сергей Дубина не познават и не зачитат Устава на ССБ. Контролният съвет в кръга на своята компетентност и за доказани злоупотреби предсрочно прекрати правомощията на Сергей Дубина като председател на РКС София. Г-жа Горанова, Марин Русев и други като тях твърдяха пред пълномощниците, че Сергей Дубина е невинен и че Уставът им дава право да го преизберат. Именно с тези техни манипулации се стигна до преизбирането му. Контролният Съвет на ССБ, а не г-н Алексиев отмениха това противоуставно решение. Върховният орган на ССБ, каквото е Общото Събрание, разгледа жалбите относно касирането на повторния избор за председател на РКС София. Комисията по жалбите, в която г-н Алексиев не участва, ги отхвърли и потвърди решението на КС. В хода на разискванията г-жа Руска Иванова, председател на ТСО - Ямбол, заяви пред цялото събрание и в присъствието на Сергей Дубина, че същият е взел пари и от сина й за безплатно разпространяваната от ССБ компютърна програма. Дубина не каза и дума в своя защита, г-жа Горанова, втрещена и тотално объркана, едва събра сили да седне. Лично председателят на ССБ пред събранието каза, че случаят Дубина е приключен, не се нуждае от коментар и че затваряме тази страница. По всичко личеше, че и за него са отпаднали съмненията относно вината на Дубина.  При това фактическо положение сами разбирате, че Уставът изисква и ни налага да проведем извънредна конференция за избор на председател на РКС София. Интересно ще е да знаете как г-жа Горанова, на която Общото събрание отказа да й даде думата, се отзова в Старозагорски Минерални бани, където се проведе заседанието на ОС на ССБ. Аз лично бях много изненадан, когато разбрах, че г-жа Горанова, инвалид с 91% загубено зрение, ще дойде като придружител на  Дубина, за да се разправя с мен пред Общото събрание, явяваща се в ролята на негов обществен защитник. Не само аз а и голяма част от членовете на РСО София вече знаехме, че дъщерята на г-жа Горанова е станала придружител на Дубина срещу няколкостотин лева, заплащани от Столична Община. Направи ни впечатление и фактът, че не придружителката му, а микробус на Столична Община вози Дубина от работното му място до вкъщи. Този бус е предназначен да обслужва не тези, които имат придружители, а тъкмо обратното - онези, които нямат. Тъй като дъщерята на г-жа Горанова работи на друго място и обикновено няма време за Дубина и за да бъде съвсем освободена от ангажиментите си към същия, с помощта на майка си, която е териториален председател, изпращат за придружител на Сергей Петранка Стойкова - момиче наето по програма да помага и обгрижва слепи граждани. И лично от Петранка Стойкова научих, че дъщерята на Горанова и е възложила тази работа срещу заплащане.  Как мислите това не е ли схема за източване на пари от Общината? Материалът на г-жа Горанова, по повод, на който правя този коментар, ми беше връчен две седмици преди датата 18.10.2008, на която се състоя годишно отчетно събрание на ТСО Витоша с териториален председател Марин Русев. На събранието присъства председателят на РСО София Асен Алтънов, Живка Павлова - главен експерт на ССБ,  други гости и моя милост, като тази година официално не бях поканен. В поканата за дневния ред имаше точка "снемане на доверие от пълномощник". Тъй като в Устава на ССБ не са предвидени такива действия, това беше нещото, което напълно ме убеди, че присъствието ми не е напразно. Едва тогава си дадох сметка и отговор на онова, което е написала Пиринка Горанова две седмици преди това заседание, а именно: "на г-н Алексиев ще трябва да му припомним, че ние го избрахме за пълномощник на Общото събрание и пак ние, достатъчно вече разочаровани от неговите действия, МОЖЕМ ДА МУ ГЛАСУВАМЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ". Браво, г-жо Горанова, браво, г-н Русев, вие наистина изпълнихте заканата си и ми гласувахте вот на недоверие. От двеста и девет членове на тази териториална организация присъстваха само двадесет члена. От тях ме познаваха само двама, защото аз членувам в друга ТСО - останалите не желаеха да знаят и да чуят кой съм и с какво се занимавам в Съюза на слепите. Тези осемнадесет души решиха, че щом техният председател Русев, подкрепен от П. Горанова, не е доволен от работата ми то и те не са доволни и снемат доверието си от мен. В какво бях обвинен от Русев и Горанова?  Виновен съм бил за това, че те като членове на РУС София сменили предсрочно няколко районни председатели, възстановили изключен член, а сега за капак пак аз единствен съм виновен за поредната извънредна конференция. По всичко личеше, че хората бяха предварително добре обработени, въпреки че някой попита имаме ли съгласно Устава такова право и в какъв случай се снема доверие. "Познаващите Устава" Горанова и Русев пречеха на председателя на РСО София и на главния експерт да им разяснят, че това не е уставно и че г-н Алексиев има много заслуги за развитието на Съюзното дело в страната и в международен мащаб, като е избиран и понастоящем е избран в Европейската комисия за защита на правата на незрящите и слабовиждащите и е участвал в изработването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, и че Общото Събрание на своите заседания с огромно мнозинство е приемало отчетите и е давало висока оценка на работата на Контролния съвет.  Русев, като човек, който познава и спазва Устава, покани присъстващите да гласуват, заявявайки им, че Устава този път ще оставим настрани.
Уважаеми съюзни членове, уважаеми читатели, пред Съюза на слепите в България на дневен ред стоят далеч по-важни и отговорни за решаване задачи, Контролният съвет е избран от Общото събрание като висш орган на ССБ и Уставът му вменява контрол върху цялостната организационна и стопанска дейност. Не зная как и по какъв начин да обясня на г-жа Горанова и СИЕ, че дребнотемията и личните им пристрастия и кадруването, което тя, Русев и Томбушева провеждат в РСО София, за да могат да продължат задкулисно да го управляват, няма как и не бива да ги приписват на мен. Ако тези хора не променят политиката си или не се оттеглят, не знам с кой председател на РСО биха работили. Няма кой да им повярва, че ги сменям аз, когато те самите са гласували за това. На последното заседание на РСО София, по инициатива на същите, се разисквал въпросът да бъда привикан, за да ме помъмрят. Не разбраха ли тези хора че ССБ не е партийна организация и че Маньо Алексиев е председател на КС - колективен орган на ССБ, а не на РСО София и че КС на ССБ се отчита единствено  пред Общото Събрание и то дава оценка за работата му. Ето защо още веднъж твърдя, че тези хора не познават или на желаят да познават и спазват Устава. Радвам се, че, откакто съм председател на КС на ССБ, при нас не са пристигали жалби от редови членове или до Общото Събрание за несвършена или лошо свършена работа от нас. Могат да се "оплачат" онези, които понесоха наказания, бяха освободени от длъжност или изключени от ССБ в резултат на извършените от нас проверки и направените констатации за техните нарушения и злоупотреби. По подобни причини в редиците на Контролните органи няма място и Сергей Дубина. Той може да е удобен за някого, но не е полезен за системата. Ако Дубина сега би проверил редовността на проведеното от г-жа Горанова събрание като председател на ТСО Младост, едва ли би констатирал, че е нередовно, но временноизпълняващият длъжността Любчо Янкулов е установил нарушение на наредбата за реда и условията за провеждане на събранията и ако  Контролният съвет на някое от следващите заседания касира събранието като незаконно - представяте ли си на кого ще прехвърли вината! Струва ми се, че ще се наложи Контролният съвет да поиска от УС на ССБ да потърси отговорност от тези Териториални председатели за действията им, които са несъобразени с Устава, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на висшестоящите органи. И в предходния материал заявявам, че всички и на всички нива са длъжни да спазват Устава. Ако подобни действия не бъдат санкционирани, беззаконието и анархията ще доведат до сериозно разклащане на устоите на ССБ. Избран съм не от Пиринка Горанова, а от 54 пълномощника на Общото Събрание за председател на КС и ще продължа да отстоявам принципите демократичност, законност и ред, които са залегнали в Устава. Личното им недоверие към мен ни най-малко не ме притеснява и с още по-голяма сила ме кара да се боря срещу такива шуробаджанашки и дебелашки прояви на безотговорни съюзни дейци, които не зачитат компетентноста и йерархията на органите, отредени от Устава и закона, над които няма кой да им позволи да се поставят. 

Маньо АЛЕКСИЕВ                                                    Назад

Всички статии на Брой 10, 2008

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Сбъдната мечта
Нашият ден
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2009 година.
ДИСКУСИЯ
Кой манипулира съюзните членове и защо?
По делата им ще ги познаете
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Троян
Добрич
Плевен
Червен бряг
Левски
Долни Дъбник
Чирпан
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Съвременни форми на достъп до информация за хора със зрителни увреждания
Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ"
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и Методий" първа степен
ПРЕМИЕРА
Димитър Грудев
ПРОЕКТИ
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България"
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
Изповед
СПОРТ
Спортният риболов - все по-популярен сред незрящите
Спортовете, достъпни за незрящи, се обогатяват с още един
Отворен турнир за купата на България по голбал
Интервюта след големия финал
Архив на изданието
1 2 3 4