Брой 02, 2007

Тема: ПРЕМИЕРА

"От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов", хомогенна сплав от обзор и спомени

Четивна, достъпно написана, книгата на Иван Джурелов "От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов" съдържа литературни обзори, частична биография и спомени за писателя. С лекота може да се чете както от възрастни, така и от млади читатели, от специалисти и любители.
Това изследване на поета и публициста Иван Джурелов е опит да се представи цялостно творчеството на изявен, талантлив, съвременен писател като Георги Братанов след крупния сборник с рецензии "Георги Братанов – син на светлината", съставен и издаден от съпругата и сина му през 2005 г.
Автор на много книги с поезия, белетристика, сатира, драматургия, публицистика и книги за деца и юноши, Георги Братанов е писател-новатор, продължител на добрите традиции на новаторите в съвременната българска литература като Никола Вапцаров, Пеньо Пенев и др. В творчеството си Георги Братанов търси отговор на сложни въпроси, поставени пред времето, света и човечеството – тревогата от смазващата урбанизация, екологичната заплаха, самотността на човека сред смълчаните галактики, страха за бъдещето на планетата Земя... Отговорите на тревожните си въпроси той намира чрез проникване в пластовете на земното ни битие, анализирането на социалните и обществените посоки на развитие, чрез умението за нежно докосване до интимния свят на човека – съкровен свят на обич и любов, топлина и вярност, чест и родолюбие. Едновременно земен и космичен, Георги Братанов е уникално явление не само в българската литература.
Иван Джурелов предлага в своя труд анализи по жанрове на всички книги на Георги Братанов, коментира и мненията на различни автори за тях, търси взаимовръзката на анализите, стреми се към свои изводи и обобщения, предлага свой поглед върху творчеството му.
Написана добронамерено, с обич и уважение, с бащинско чувство, книгата е провокация и предизвикателство, набелязва жалоните, темите и проблемите към бъдещите изследователи на един оригинален автор.
Години наред писал оперативна литературна критика на страниците на периодичния печат, с първата си по-крупна литературнокритическа изява Иван Джурелов поставя скромно начало за бъдещи изследователи, отговаря на нарасналия интерес към творчеството на неповторимия поет и писател. Несъмнено с годините този интерес още ще нараства, защото Георги Братанов е космически поет и писател на бъдещето. Има още много неразгадани тайни в неговото богато творчество, които чакат да бъдат намерени.

Константин МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 02, 2007

АНКЕТА
Допитване до читателите на "Зари"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бабин ден в Добрич
От нищо нещо
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Дайджест
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП
Харта на клиента
ИСТОРИЯ
Национален център за рехабилитация на слепи - създаване, развитие и перспективи
ОБЩЕСТВО
Общото събрание на ООН прие "Конвенция за правата на хората с увреждания"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очите - огледало на здравето
ОЧЕРК
Да съградиш чешма
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Да надвиеш съдбата си
ПРЕМИЕРА
Литературна вечер
"От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов", хомогенна сплав от обзор и спомени
Талант, предопределен от съдбата
ПРИЗНАНИЕ
Спортист на годината - 2006
Личност на годината - 2006
ТВОРБИ НА СЛЕПИ АВТОРИ
Прилика
Архив на изданието
1 2 3 4 5