Брой 10, 2008

Тема: ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ

Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност


Като най-популярна операционна система, MS Windows се ползва и от хората със зрителни увреждания. Понастоящем има създадени скрийнрийдъри, чрез които незрящият потребител може да работи почти с всяко приложение за MS Windows. Скрийнрийдърът е програма, която възпроизвежда по най-удобен начин информацията от екрана на компютъра. Тези програми могат относително лесно да се адаптират и настройват към всякакви приложения. По такъв начин, чрез използването на скрийнрийдъри, се избягва необходимостта всяка програма да се адаптира специално за хората със зрителни увреждания.

Но все пак понякога приложенията имат такъв интерфейс, че дори и скрийнрийдърите не могат да ги четат и да се адаптират към тях. Пример за такъв интерфейс имаме, когато менютата и бутоните са направени във вид на картинки, текстът е разположен нестандартно, има различни ефекти като плаващи, падащи букви, анимирани иконки и др.

Големите софтуерни компании създават специални допълнителни модули или версии на програмите си с предвидена достъпност.

В повечето продукти на Microsoft при настройване на приложението може да се зададе различна степен и форма на достъпност. В Операционна система Windows 9X/XP съществува инструмент "Accessibility" (намира се в "Control panel"), чрез който могат да се стартират различни инструменти за достъп - лупа, клавиатура, визуализиране на звук и др. В другите приложения на Microsoft също има възможност за настройване на достъпността на интерфейса. Ключовата дума при настройването на тези програми е "Accessibility" ("Достъпност").

Microsoft предлага и един комплект от модули, наречен "Microsoft Application Accessibility", който практически представлява мост между скрийнрийдърите и техните програми.

Компанията Adobe развива серия от продукти за издателска дейност. Но един от най-популярните им продукти е Acrobat Reader, който се ползва за четене на електронни издания (PDF файлове). Тъй като стандартната версия на тази програма е силно графично ориентирана и е почти неизползваема чрез скрийнрийдър, компанията паралелно развива и достъпна версия. Тъй като електронните документи в PDF формат ще стават все по-популярни, институциите и фирмите, които издават такива документи, е добре да се съобразяват с предложените от Adobe правила за достъпни електронни документи. Достъпната версия на Acrobat reader и правилата за достъпни електронни документи могат да се намерят на адрес http://access.adobe.com.
Операционната система LINUX все още е слабо достъпна за хората със зрителни увреждания. Има само една програма - EMACSPEAK, която е адаптирана за ползване чрез синтезатор на реч (вкл. руски език).

Има опити за създаване на адаптирана версия на Slackware Linux, наречена  SlackSpeak, но тя е в ранен етап на развитие и не обхваща вече много популярните графични работни екрани. Други проекти за Linux, които все още се намират в начален етап на развитие са Gnopernicus, Speakup, Yaser и др.
Linux и  сходни системи могат да бъдат ползвани и чрез терминални програми, които се стартират в други операционни системи - DOS, Windows и др. Специално адаптираната за брайлов дисплей версия на Linux се нарича Blinux; при тази дистрибуция информацията от текстовите конзоли се извежда на брайлов дисплей като се поддържат и известен брой клавишни комбинации за четене по екрана.
Операционна система DOS е напълно достъпна за скрийнрийдърите в текстов режим.
Напълно достъпни са приложения като, MS Word 6.0 for MS-Dos, DOS Navigator, Norton Commander, LYNX, FTP, Pegasus Mail for DOS, Norma и др.

Перспективи

Накрая бихме могли да очертаем следните посоки на развитие на различните форми на достъп на незрящите до информацията:
* брайл - създаване на български краткопис и стандартизиран български компютърен брайл виж (http://horizonti.bg);
* "говореща книга" - записване на книгите на касети или компактдискове, с цел значително увеличаване на обема на информацията върху аудионосителя;
* електронна книга - адаптиране на стандарта към българския език (http://horizonti.bg);
* компютър -програми за увеличаване на шрифта на екрана (за слабовиждащите), развитие на OCR-програмите до степен, позволяваща създаване на четящи машини.
* мобилни устройства - създаване на програми, чрез които мобилните устройства (като телефони,  PDA) стават достъпни за незрящи - говорещи програми и брайлови дисплеи.

Голямата независимост и самостоятелност на незрящия, които се постигат чрез съвременните информационни технологии, са вече условия и за по-широки възможности за професионална изява, а оттам и за по-цялостното  включване на незрящите в обществото.

Веселина ПАНОВСКА


Назад

Всички статии на Брой 10, 2008

15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Сбъдната мечта
Нашият ден
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2009 година.
ДИСКУСИЯ
Кой манипулира съюзните членове и защо?
По делата им ще ги познаете
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Троян
Добрич
Плевен
Червен бряг
Левски
Долни Дъбник
Чирпан
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Съвременни форми на достъп до информация за хора със зрителни увреждания
Кратък обзор на програмните продукти, поддържащи функции за достъпност
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ"
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - носител на орден "Свети Кирил и Методий" първа степен
ПРЕМИЕРА
Димитър Грудев
ПРОЕКТИ
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България"
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
Изповед
СПОРТ
Спортният риболов - все по-популярен сред незрящите
Спортовете, достъпни за незрящи, се обогатяват с още един
Отворен турнир за купата на България по голбал
Интервюта след големия финал
Архив на изданието
1 2 3 4