Брой 02, 2007

Тема: ПРЕМИЕРА

Талант, предопределен от съдбата

Започвам тази книга с голямо притеснение и чувство за отговорност. Преди всичко бих предпочел да беше жив. Та той сега щеше да е на 62 години, достолепна възраст за един творец и от подобна зрялост и мъдрост, придобита от годините, щеше да претворява художествения образ на днешните ни дни, да държи непресъхващо журналистическо и публицистично перо, да подпомага като редактор събратя, да бъде неотклонно на честните си граждански позиции. Като древния тракийски поет-слепец Тамирис щеше да прозира в бъдещето и да вълнува съвременниците си с неистовата си вяра в неговите светли и хуманни перспективи. Да, да беше жив! Но той ни напусна ненадейно, без да продума дума за раздяла. Остави ни значително творчество и светъл житейски пример на борба с нерадата си съдба. Борба, в която той никога и от никого не потърси помощ, а намираше сили сам да се справя и да вдъхва оптимизъм на околните, да ги призовава да се издигнат над дъното на ежедневните тегоби и да се стремят да бъдат звездни. Както и приживе, бих писал за новите му книги, стремейки се да откроявам дълбокия смисъл на съдържанието им, да се радвам на интересните му находки по отношение на съответстващи форма и изразни средства, да получавам приятелските му автографи.
Сега, както казва латинската сентенция, за починалия трябва да се казва или добро или нищо. Аз обаче ще я наруша и ще се опитам да бъда искрен, да изразя своите впечатления и мнение за творчеството му. Ще се опитам да откроя присъствието му в българската литература чрез обзора на творчеството му в цялостен вид, във всички жанрове, както съм го правил и приживе, но сега по-обстойно, и от дистанцията на времето да откроя ролята му в обществения и културния живот. Приятелски и творчески съпричастно му дължа това. Но ще подчиня писанията си на обективен, по моему, анализ, за да аргументирам това, което е добро, а не заради преклонението пред паметта му да прехвалвам. Нещо, което и той не би приел. В това са притесненията и отговорностите ми. Дано и вие да появите разбиране към тях.

Из книгата „От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов”

Иван ДЖУРЕЛОВНазад

Всички статии на Брой 02, 2007

АНКЕТА
Допитване до читателите на "Зари"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бабин ден в Добрич
От нищо нещо
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Дайджест
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП
Харта на клиента
ИСТОРИЯ
Национален център за рехабилитация на слепи - създаване, развитие и перспективи
ОБЩЕСТВО
Общото събрание на ООН прие "Конвенция за правата на хората с увреждания"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очите - огледало на здравето
ОЧЕРК
Да съградиш чешма
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Да надвиеш съдбата си
ПРЕМИЕРА
Литературна вечер
"От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов", хомогенна сплав от обзор и спомени
Талант, предопределен от съдбата
ПРИЗНАНИЕ
Спортист на годината - 2006
Личност на годината - 2006
ТВОРБИ НА СЛЕПИ АВТОРИ
Прилика
Архив на изданието
1 2 3 4 5