Брой 11, 2008

Тема: ПРОТЕСТ

Втори национален протест на хората с увреждания в България!


На 10.11.2008 от 11.00 часа на площада пред главния вход на Министерския съвет се проведе вторият национален протестен митинг на хората с увреждания в България, организиран от национално представителни организации на и за хора с увреждания. В протеста се включиха повече от 250 души –хора с различни видове физически и умствени увреждания от София и цяла България. На трибуната остри изказвания срещу безразличието на държавните институции към проблемите на хората в неравностойно положение отправиха лидерите на почти всички национално представени организации на и за хора с увреждания. Сред тях особено обосновани бяха думите на председателите на НАСГБ – Димитър Парапанов, на ССБ – Васил Долапчиев, на СГБ – Васил Панев, на Съюза на инвалидите в България – Красимир Коцев. Организациите, представлявани от тези лидери, са с най-дългогодишна история и опит в борбата за отстояване на правата и решаване на проблемите на хората в неравностойно положение.
Изказаха се и представители на БАЛИЗ, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания. Протестиращите настояваха държавните институции най-сетне да обърнат внимание на хората с увреждания в България и да уважат правото им на достоен и пълноценен живот. На импровизирана клада бяха изгорени колажи на символичен пистолет-писалка, с който държавата ежедневно убива хората с увреждания посредством приемане на различни закони и наредби, орязващи техните права.

Като представител на властта на митинга присъства лично министър председателят на Република България – Сергей Станишев.
Протестиращите приеха и внесоха в Министерски съвет протестна нота, чийто пълен вариант публикуваме. В митинга участваха представители на следните организации:
Съюз на слепите в България, Център за психологически изследвания, Съюз на глухите в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Национален център за социална рехабилитация, Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”, Национална федерация на работодателите на инвалидите, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Национална потребителна кооперация на слепите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Комисия по интеграция на хората с увреждания, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания, Съюз на инвалидите в България, Българска Асоциация „Диабет”.

Редакционна колегия “Зари”

Виж снимки от протеста:


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6