Брой 11, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София


Най-сетне избрахме председател на РКС

На 2 ноември бе проведено второто за тази година извънредно Общо събрание на пълномощниците от район София с единствена точка от дневния ред – избор на председател и при необходимост попълване състава на РКС.
То на нас си ни стана навик, де!
На събранието като гости присъстваха председателят на ССБ Васил Долапчиев, д-р Иван Янев и Хюсеин Исмаил – председател на фондация „Хоризонти”.
От 92-ма пълномощници присъстваха и бяха регистрирани 68.
В началото председателят на ССБ награди за дългогодишна дейност в ССБ със сребърни значки председателя на ТСО „Оборище” Милка Иванова и Иван Тасев от ТСО „Люлин”. След това събранието пристъпи към същинската си работа.
Определена бе комисията по избора в състав: председател - Надя Томбушева и членове - Пламен Бакърджиев и Соня Захариева.
С цел по-голяма експедитивност прието бе изказванията да продължават не повече от 3 минути.
На пълномощниците бе дадена думата за изказвания и издигане на кандидатури.  

Няма да се спирам подробно върху направените изказвания и размяната на реплики между някои от пълномощниците - подобни реплики присъстват почти на всяко събрание в организацията на всички нива. В голямата си част тези изказвания се отнасяха за една вече затворена страница, а именно казуса около г-н Дубина, който присъства на събранието като пълномощник, но чиято кандидатура не бе издигана.
Вероятно хората, които го подкрепяха все пак се поучиха от горчивия си опит, а и Общото събрание на ССБ вече се произнесе по този въпрос.
От направените предложения се оформиха 3 кандидатури за председател на РКС. Предложени бяха Любомир Янкулов – временноизпълняващ тази длъжност до момента, Марин Матев и Валерия Тодорова.
Интересно бе, че пълномощниците с поведението си показаха, че действително слабо познават Устава на организацията ни, тъй като при решаването на въпроса какъв ще е начинът на гласуване не отчетоха факта, че Уставът ги задължава да проведат избора чрез тайно гласуване и само ако 2/3 от присъстващите гласуват за явен вот той може да бъде осъществен. Наложи се това да им бъде разяснено от председателя Васил Долапчиев и в крайна сметка изборът бе проведен чрез таен вот.
Още на първия тур отпадна кандидатурата на Валерия Тодорова. Вероятно, защото тя е малко позната на по-голямата част от пълномощниците и поради тази причина получи едва 9 гласа.
На втория тур за председател на РКС бе избран Любомир Янкулов, който получи 38 гласа, с 10 гласа повече от опонента си Марин Матев.
Изборът на Любомир Янкулов наложи и последващ избор за попълване на състава на РКС. Издигнати бяха кандидатурите отново на Валерия Тодорова и на Любчо Василев - млад човек с висше образование, който бе и избран за член на РКС.
Препрочитайки материалите си от последните 2 години, виждам, че в края на всеки от тях има пожелания за ползотворна работа и за прекратяване на проблемите в софийската РСО. Надявам се този път страстите вече наистина да се укротят и нещата в организацията да потръгнат, защото тази организация е създадена да работи за всички нас и в името на тази работа нека членовете на ръководството й най-сетне си подадат ръка и нека се стремят да бъдат наистина полезни, а не да отстояват някакви свои лични интереси и изясняване на междуличностни отношения. Истината е, че с избора на Асен Алтънов за председател на РСО София тази организация действително се раздвижи и заработи и много от съюзните членове от София вече усещат на практика резултатите от дейността й.
Нека целта на всички да е ползотворната работа, а не желанието за личностно надмощие и реализирането на (извинявам се за израза) нездравите им амбиции.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6