Брой 11, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Харманли


Общината се ангажира с безплатен превоз на инвалиди

„Ангажирам се да разговарям с превозвачите в общината преди предстоящия конкурс за автобусните линии, дали ще могат да издават карти за безплатен градски транспорт за инвалидите. Освен това ще проведем разговори и с таксиметровите превозвачи каква е възможността да возят безплатно хората с увреждания.”
Това заяви секретарят на Общината Красимира Димитрова миналия петък на годишното Общо отчетно събрание на местната организация на Съюза на слепите. Изказването й бе продиктувано от изказано мнение на млада сляпа жена как й се налагало почти всеки ден да дава по 6 лв. за такси, за да се придвижи до работното си място и обратно.
„Ако това стане факт, вие ще бъдете първата община в България и аз ще популяризирам това в цялата страна” - въодушевен бе председателят на Съюза на слепите в  България Васил Долапчиев, който уважи събранието на харманлийските членове.
Сред гостите още бе и председателят на районната организация на слепите в Стара Загора Дина Желева, която се изказа доста ласкаво за работата на харманлийци, за прозрачната им финансова отчетност и дейност.

Самото събрание започна с литературно-музикална програма, изнесена от възпитаниците на ЦДГ "Детски свят", чиито изпълнения предизвикаха умиление и усмивки по лицата на членовете на съюза. Те бяха поздравени още и с авторски стихове от директорката на градината и активно работещ член на БЧК Мария Желязкова.
Докато хлапетата галеха и се снимаха с единственото в града ни куче-водач Амбра, собственост на Мариана Латева, музикални поздрави към своите колеги отправиха и членове на съюза. От отчетния доклад за изминалата година стана ясно, че ръководството на тукашната организация, която обхваща общините Харманли и Симеоновград, е намаляла с 27 члена, чиято памет бе почетена с минута мълчание, и днес наброява 212 души.
Въпреки че болшинството от тях, освен слепотата, имат и други болежки, които ги задържат на легло, останалите участват активно в различните мероприятия, организирани от ръководството на местния съюз. Бяха споменати няколко екскурзии, включително и такива до известни манастири и градове в страната, походи до крайградски местности, участие в различни състезания. Така например Петко Абаджиев е спечелил регионалното състезание в Стара Загора по четене и писане на брайлова азбука, а самодейците от съюза завоюваха първите места преди около месец във Варна, където се проведе международен фестивал. Незрящите изказаха и своята благодарност към общинските управи в Харманли и Симеоновград, които откликвали на техните молби за помощ.
 „800 000 са хората с увреждания в България, като повечето от тях имат над 50% увреждания. Ние си преследваме нашата цел - защитата на правата на слепите, но трябва да призная, че това наистина е трудна задача. Съвсем скоро ни предстоят срещи със здравния министър, на които да дискутираме основни въпроси за лечението на слепите. Освен това искаме среща и с други министри, за да поставим друг много важен проблем - реализацията на младите хора от нашия съюз” - заяви пред харманлийските членове Васил Долапчиев. Той се съгласи с изказаните мнения за тромавата процедура ТЕЛК и за некачествените здравни услуги оказвани на хората с увреждания, както и за безпаричието на съюза.
Като пример той посочи социалната политика на Швеция, Дания и Норвегия към инвалидите, а в Испания Съюзът на слепите дори ръководел държавната лотария - право дадено му още от времето на Републиката през 1936 г. Затова и съюзът там разполагал с много средства, които се разпределяли за социални придобивки на членовете му. От други изказани мнения пък стана ясно, че българите, в това число и харманлийци, не са съвсем толерантни към незрящите и въобще към хората с увреждания.
„Бавно и постепенно ние трябва да се интегрираме към зрящите и да им покажем, че можем да бъдем полезни” - призова Долапчиев. Той предупреди, че при всички случаи световната финансова криза ще удари първо хората с увреждания, като предположи, че по всяка вероятност някои от социалните придобивки ще бъдат спрени.
Присъстващите се интересуваха и от програмите за социален асистент и домашни помощници, но никой от дирекция "Социално подпомагане", които бяха поканени на събранието, не присъства, за да им отговори.

Таня ЧАВДАРОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6