Брой 11, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич, Да се запознаем


Да се запознаем
       
Ние  сме НПО на хора със зрителни увреждания, създадена  на 27.06.2000 в град Добрич  от  интереси  подсказани от самите хора с увреждания.  Регистрирани сме по ЗЮЛНЦ за осъществяване  на обществено полезна дейност.  Към момента членската маса на сдружението наброява  134 човека.   В това число 55 са със зрителни увреждания, а  останалите 79  с друг вид увреждане, наши приятели, поддръжници и доброволци.
Офисът на ,,ХобиСклуб’’се помещава в общински, нежилищен имот,  предоставен ни безвъзмездно, намиращ се в град Добрич,  улица ,,Любен Каравелов’’№55. Разполагаме  с много добра  материално – техническа  база,  изградена въз основа на досега осъществени проекти.  Работим с 4 бр. компютри, 3 бр. принтери  и други офис техники. Ползваме капацитета на  доброволците  към НПО "ХобиСклуб’’ -  предимно млади и амбициозни хора.           
Също така притежаваме богат библиотечен фонд с най-новите постижения, насоки, нормативни уредби и изисквания  за качествено  предоставяне на социални услуги,  съобразно българското законодателство  и европейските изисквания.
Имаме изградени  и поддържаме  контакти с множество  НПО  в  социалната сфера от България  и  страни  членки на  ЕС /Белгия, Швейцария,  Румъния/.
На  4.11.2008  открихме "HOBBYSHALL" –  зала за  литература и изкуство, където нашите членове се изявяват, развиват своите таланти и  повишават своето самочувствие. 

За  контакти с нас;
Skype: hobisklub1
E-mail: hobisklub@mail.bg
Тел:  058 / 62  22  28;  83 43 63
Иван  Тодоров – председател 
0888  55 86 13  и   0894 94 52 52


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5