Брой 11, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Стара Загора


И тази година РСО Стара Загора присъства в културния афиш за 5 октомври - празника на града ни. Всички индивидуални участници и състави подходиха отговорно и положиха много труд, за да подготвят нови репертоарни програми за публиката на Стара Загора.

Тържественият концерт се състоя на 3 октомври от 16.00 часа в кукления театър. Концерта откри групата за художествено слово при ТСО Стара Загора с литературно-музикалната композиция „Трите баби” по Елин Пелин. Вокалните групи за стари градски песни и автентичен фолклор от ТСО  Хасково, Казанлък и  Богомилово впечатлиха присъстващите с прочувствено изпълнение. Хуморът на ТСО Чирпан разсмя залата. С индивидуални песни се представиха самодейци от ТСО Харманли, Хасково, Казанлък и Чирпан. Музикална танцова сюита „Извора на белоногата ” изпълни групата за художествено слово от  ТСО Харманли.
Областният управител г-жа Мария Нейкова и кметът на  Стара Загора проф. Светлин Танчев поднесоха кошници с цветя на РСО. Осъществяването на мероприятието стана възможно с финансовата подкрепа на Община Стара Загора.

Дина ЖЕЛЕВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4