Брой 11, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Конкурс за четене и писане на брайл в София

На 5.11. 2008 г. в клуба на съюзната организация на ул.” Цар Симеон” се проведе тазгодишният регионален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт. Както и в другите регионални организации на ССБ, този конкурс представлява първи етап от националното състезание, което ще се  проведе в края на тази година.
Нашите читатели вече са запознати, че конкурсите се провеждат в две категории –  за участници, които са се ограмотили в училищата за деца с нарушено зрение и участници, които са се ограмотили самостоятелно в курсове по брайлово ограмотяване или в рехабилитационен център. Комплексните победители в двете категории получават право да представляват съответната регионална организация в конкурса на национално равнище.
Дали поради липса на достатъчно желание и мотивация от страна на потенциалните участници, или поради слабости допуснати при разгласяването на датата, мястото и условията за участие в конкурса, в клуба на ул. „Цар Симеон” се явиха само петима кандидати.
След преминаването през двата етапа на състезанието (четене и писане  )журито огласи следното комплексно класиране:
В категорията на ограмотилите се в училищата за деца с нарушено зрение първо място зае Стоян Господинов.
Победител в категорията на самоограмотилите се е Гето Велков. И така Гето Велков и Стоян Господинов ще представят РСО София във втория общонационален кръг на конкурса за „Бързо и правилно четене и правилно писане на брайл”.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5