Брой 11, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


Силистра е един от историческите и духовни върхове и символи на Добруджа! Силистра е град с 1900-годишна история, известен със селското стопанство и най-вече с кайсията. Именно за живота и за участието на незрящото население в това духовно и културно развитие желая да споделя.
В съвременното глобално общество, в което интеграцията на нас, хората с увреждания, се изчерпва само с професионалната ни реализация, общество, в което всички ние се борим да извоюваме правото си на достоен и независим живот, единствена утеха ни носят сбирките в РСО.

През месец май 2008 изградихме работна група от четири жени и разработихме програма за обучение, чиято цел е незрящата жена да се запознае с обществения и политическия живот в страната и чужбина. На 10 юни 2008 изнесохме първата лекция на тема „Семейни и обществени отношения на хората със зрителни увреждания”. Тази среща даде стимул за още по-големи разисквания при провеждане на втората и третата сбирка под надслов „Борба с дискриминацията и правата на жените с увреждания”. Постепенно участието на членовете по време на сбирките се увеличаваше.

Във връзка с Деня на пенсионера участвахме в сбирката на пенсионерите от Клуб №4 в град Силистра.
Незабравимо за нас беше и отбелязването на Деня на белия бастун. Всеки един от присъстващите показа своите творчески умения. Организираната занимателна викторина и играта „Горещият стол” успяха да развият творческото мислене на всеки един от нас.
Искрена благодарност желаем да отправим към кмета на град Силистра инж. Иво Андонов, който връчи поздравителен адрес на председателя на РСО г-жа Петранка Стоянова, изразявайки своето уважение и подкрепа към всеки един от нас за силата на духа и решимостта ни да бъдем полезни както за себе си и за семействата си, така и за нашия град. Заедно с искрената си съпричастност и пожелания за здраве Иво Андонов дари климатик за офиса на РСО.

РСО Силистра


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5