Брой 11, 2008

Тема: ГОДИШНИНА

Необикновеният човек академик Лев Понтрягин


Тази година се навършват 100 години от раждането и 20 години от смъртта на световноизвестния сляп руски учен, академик и доктор на  физико-математическите науки Лев Семьонович Понтрягин (1908-1988).
Л. С. Понтрягин е роден в Москва на 7 септември 1908 г. В резултат на тежка травма той загубва зрение на 13 годишна възраст.
През 1923 г. учи в училище за слепи деца. През 1925 г. завършва средно образование в частно училище за зрящи и след като полага успешно приемен изпит постъпва в Московския държавен университет в математическия факултет и го завършва през 1929 г. Интересно е, че Понтрягин само слуша, той не записва и не конспектира лекциите. Неговият принцип на учене е да изслуша лекцията, да я запомни и вкъщи да я премисли. Този принцип е изисквал, разбира се, необикновена памет и вътрешна воля.
След завършване на университета постъпва за аспирантура и предсрочно защитава дисертация за докторска степен "доктор на физико-математическите науки". След защитата на дисертацията през 1935 г. е утвърден за професор.
Л. С. Понтрягин ръководи катедрата "Оптимално управление" към факултета по изчислителна математика и кибернетика в Московския държавен университет и едновременно с преподавателската дейност в университета от 1935 г. той извършва интензивна научна дейност в математическия институт „Стеклов” към Академията на науките на СССР. През 1939 г. Понтрягин е избран за член-кореспондент на Академията. През 1941 г. получава държавна награда за труда си "Непрекъснатите групи". През 1958 г. е избран за академик и става действителен член на Академията на науките на СССР.
Академик Понтрягин е автор на повече от 70 научни труда по топология, теория на обикновените диференциални уравнения и теория на колебанията. За цикъла научни работи за обикновените диференциални уравнения и тяхното приложение в теорията на оптималното управление и теория на колебанията през 1962 г. получава Ленинска награда – една от най-високите в СССР. За изключителните му заслуги в развитието на науката през 1969 г. той е удостоен с почетното тогава звание "Герой на социалистическия труд".
Академик Понтрягин е учен с огромен диапазон и най-широк математически кръгозор. Неговите основни постижения са в развитието на алгебрата, геометрията, топологията, диференциалните уравнения и теорията за оптималното управление.
Понтрягин, работейки в областта на автоматичното регулиране и теорията на колебанията, достига изключително забележителни успехи, а в областта на диференциалните уравнения и тяхното приложение той създава своя оригинална школа.
Ученият пряко не се занимава с проблемите на космоса, но разработените от него математически теории позволяват решаването на сложни задачи в космическите полети. Пред XV-я международен конгрес по астронавтика през 1964 г. във Варшава световноизвестният професор в областта на космонавтиката Б. Бебек от Белгия докладва, че благодарение и въз основа на теориите на Понгрягин е успял да изчисли условията за оптимални космически полети с многократно включване на двигателя.
Научните трудове на Лев Понтрягин са преведени на английски, френски, немски, китайски и други езици и намират приложение в много публикации във всички страни на света.
Академик Понтрягин е почетен член на Лондонското математическо дружество, на международната академия по "Астронавтика", на Академията на науките на Унгария, почетен доктор е на Салфорския университет в САЩ.
За своите изключителни заслуги към науката иначе скромният човек Лев Понтрягин е награждаван с две държавни награди, ордена "Ленин" и много други ордени, медали и почетни звания.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5