Брой 11, 2008

Тема: ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ

Приказна утрин

 
На дъното на хоризонта,
опушено от мрака на нощта,
да гали мила утрин обеща
със топли ласки низината.

И викнаха сега петлите,
обрали и последните зърна,
отпиват зажаднели светлина,
погълнали по свод звездите.

С възхита изток розовее
над младия и спретнат бодър лес.
Чрез ято птици праща свойта вест,
че по зорницата милее.

Христо ХАЙТОВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022