Брой 12, 2008

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


В Пловдив се отбеляза 13 ноември – Международният ден на слепите

От 2002 г. ръководството на ТСО "Пулпудева" се стреми по един или друг начин да организира отбелязването на Международния ден на слепите – 13 ноември. Но докато през първите години мероприятията бяха основно от вътрешносъюзен характер, сега работим въз основа на идеята 13 ноември да придобие гражданственост, т.е. да получи по-голяма популярност сред обществото.
Истината е, че не само обикновеният гражданин, но и голяма част от нашите съюзни членове не знаят почти нищо за тази дата. У нас по-популярни са 15 октомври – Международният ден на белия бастун и 3 декември – Международният ден на хората с увреждания.
Акцентите при отбелязването на тези дати обаче са съвсем различни. Ако на 15 октомври основната тема е ориентирането, мобилността и отстраняването на физическите бариери, възпрепятстващи създаването на достъпна среда за невиждащите хора, ако на 3 декември главно внимание се обръща на взаимоотношенията на организациите на и за слепи и хора с други увреждания с различните социални и здравни институции и с властите на национално, регионално и местно ниво, то на 13 ноември трябва да се акцентира най-вече на обучението на хората със зрителни увреждания, целящо рехабилитация, общообразователна и професионална подготовка, както и трудова реализация – жалоните, очертаващи пътя за по-пълната им интеграция в съвременното общество.
Към 10 ч. преди обяд на 12 ноември от голямата зала на втория етаж на Културния дом в съюзния жилищен комплекс се носеше весела глъчка. Освен съюзните членове и техните придружители, залата се изпълни с рой деца – възпитаници на детската градина в двора на комплекса. Новата директорка на градината г-жа Попиванова бе поела ангажимент да поздрави невиждащите хора по случай отбелязването на Международния ден на слепите с програма, изнесена от малчуганите. Малките таланти се представиха чудесно, радвайки присъстващите гости близо половин час с разнообразните си изпълнения. На събитието присъстваха кметът на р-н "Източен" Иван Тотев и хора от неговия екип.
От името на нашите съсъдбеници председателят на ТСО "Пулпудева" Георги Генов благодари на дечицата, възпитателките и тяхната директорка за чудесната програма и ги покани да участват и на коледно-новогодишното тържество, което традиционно организират двете пловдивски териториални организации. След това той накратко запозна присъстващите с отбелязваната дата, свързана с рождението на големия френски хуманист и фактически основател на тифлопедагогиката Валентин Аюи, осъществил систематично обучение на млади невиждащи хора в създаденото от него училище – първата образователна институция от този род в света.
Пансионерите, които минават през училището на Аюи престават да бъдат жертви на слепотата – чрез придобитите знания и умения всеки има шанс да обезпечи своето препитание и по-достоен живот. Измежду тях израстват хора и специалисти с високи качества, които в много отношения ги правят дори по-добри от останалите.
На 13 ноември в община Пловдив на ръководителите на три НПО, които работят с хора със зрителни увреждания – Велик Атанасов - председател на Пловдивската регионална организация на ССБ, Стефан Данчев – директор на Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив, и Димитър Парапанов – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, бяха връчени брайлови наръчници "Правила за защита при бедствия", разработени и издадени от Министерството на извънредните ситуации. Малък жест, който може би говори, че управляващите са се сетили, че и нас ни има.
На 12 и 13 ноември в Пловдив се проведоха безплатни прегледи за откриване на макулна дегенерация на ретината, свързана с възрастта. На пресконференцията проведена по този повод на 10 ноември пред пловдивските медии, целяща разгласа на мероприятието, участващите лекари говориха за симптомите, превенцията, лечението и последиците от заболяването, а Г. Генов като представител на регионалната структура на Съюза на слепите разви въпроса за отражението на заболяванията на зрението върху качеството на живот на човека. В крайна сметка, за добро или за лошо, доста съюзни членове отбелязаха Международния ден на слепите на опашката пред специализирания автобус, акостирал на паркинга пред хотел „Тримонциум”.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2008

ПРАЗНИЧНО
Бъдни вечер и Коледа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
София
Дупница
Пловдив, Час по България
Пловдив
Велико Търново, При веселите момичета
Пловдив, Вечери край Струма
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Появи се монета с брайлови символи
КОЛЕДНА ТРАПЕЗА
Рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
НОВО
В студиото за звукозапис
ОБЩЕСТВО
Трети декември - Международен ден на хората с увреждания
Читалище "Луи Брайл" отбеляза 80-ата си годишнина
"Слепите не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели"
ПОЕЗИЯ
Витлеемската звезда
СПОРТ
Спорт за пълноценен живот
СЪОБЩЕНИЯ
Нови телефонни номера на РО София
Нови издания
ХУМОРИСТИЧНА СТРАНИЦА
Нова Коледна приказка
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6