Брой 12, 2008

Тема: ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"

Появи се монета с брайлови символи


Прототип на монета с брайлови символи – релефно-точкови обозначения, беше представена в публичното пространство, в Далас – САЩ. Доларовата монета е сребърна като материал на изработка. Стойността обаче не се съобщава в появилите се материали.
С този акт се изразява уважение и почит на американското общество към 200-годишнината от рождението на френския изобретател и откривател  Луи Брайл. По този начин американският долар отбелязва юбилейната годишнина на твореца на универсалната релефно-точкова азбука и учителя на слепите по цялото земно кълбо. Това е знаменателен факт в нумизматиката и в областта на възпоменателните подходи към приноса на талантливите личности на света.
В същото време, когато и посочената доларова монета беше издадена и представена официално в публичното пространство, беше открито годишното отчетно събрание на Федералната организация на слепите в Далас. По повод на двете събития се събраха над 1000 човека – да участват в събранието, да видят и да докоснат юбилейната доларова монета. Нейното докосване с пръстите от невиждащите хора беше страхотно преживяване за тях.
Върху лицевата страна на тази доларова емисия е изобразен образът на Луи Брайл и е изписано словото "Свобода", а на гърба на монетата е изписано "Брайл", в съкратена версия "БРЛ", което е код на релефно-точковото писмо за понятието "брайл". Под това се намира картина, която изобразява момче в ученическа възраст, което чете с пръстите си брайлографирана книга и има бял бастун, облегнат на ръката му. Зад него се намират лавици, с подредени на тях книги. Върху лицевия фоноизказ стои словото "независимост".
Това описание на монетата представя в общи линии обявения проект на прототипа в Далас.
Слепите могат самостоятелно да различават всички американски монети по големината им и по тяхната тежина. Но брайловата монета е първата емисия от доларовата валута, която има релефно-точкови маркери. Всичко това не е важно само за слепите по света, а също така е знаменателно за възпоменателната практика и за нумизматичната наука.

Данчо ДАНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 12, 2008

ПРАЗНИЧНО
Бъдни вечер и Коледа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
София
Дупница
Пловдив, Час по България
Пловдив
Велико Търново, При веселите момичета
Пловдив, Вечери край Струма
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Появи се монета с брайлови символи
КОЛЕДНА ТРАПЕЗА
Рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
НОВО
В студиото за звукозапис
ОБЩЕСТВО
Трети декември - Международен ден на хората с увреждания
Читалище "Луи Брайл" отбеляза 80-ата си годишнина
"Слепите не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели"
ПОЕЗИЯ
Витлеемската звезда
СПОРТ
Спорт за пълноценен живот
СЪОБЩЕНИЯ
Нови телефонни номера на РО София
Нови издания
ХУМОРИСТИЧНА СТРАНИЦА
Нова Коледна приказка
Архив на изданието
1 2