Брой 12, 2008

Тема: СЪОБЩЕНИЯ

Нови издания


Християнски център за хора с увреждания "Благодат" със седалище гр. Пловдив предлага следните издания.

На брайл:
1. Новия завет на Библията  в 11 тома.
2. Следните книги от Стария завет:
    Псалми  в 2 тома;
    Притчи – 1 том;
    Еклесиаст – 1 том;
    Книга на пророк Исая – 2 тома;
    Книга на пророк Еремия в 3 тома.


На MP3:
    Новия завет;
    Детска Библия.

За зрителнозатруднени и организации на и за слепи изданията са безплатни.

За заявки:

Тел.: 032/281137
Мобилен: 0888347284
e-mail: stefka@gracebg.org


Назад

Всички статии на Брой 12, 2008

ПРАЗНИЧНО
Бъдни вечер и Коледа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
София
Дупница
Пловдив, Час по България
Пловдив
Велико Търново, При веселите момичета
Пловдив, Вечери край Струма
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Появи се монета с брайлови символи
КОЛЕДНА ТРАПЕЗА
Рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
НОВО
В студиото за звукозапис
ОБЩЕСТВО
Трети декември - Международен ден на хората с увреждания
Читалище "Луи Брайл" отбеляза 80-ата си годишнина
"Слепите не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели"
ПОЕЗИЯ
Витлеемската звезда
СПОРТ
Спорт за пълноценен живот
СЪОБЩЕНИЯ
Нови телефонни номера на РО София
Нови издания
ХУМОРИСТИЧНА СТРАНИЦА
Нова Коледна приказка
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6