Брой 01, 2009

Тема: ПРОЕКТИ

Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"


Съюзът на слепите в България изпълни проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица". Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на "Мобилтел" ЕАД чрез създадената от него социална програма "Грант М-тел".

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 24 070 лева
Дейностите стартираха през м. юли и приключиха в края на 2008 год.
Водеща организация: Съюз на слепите в България
Партньор: Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

Основна цел беше: Подпомагане на социалното включване на зрителнозатруднени лица – деца и възрастни - в обществения живот чрез осигуряване на достъп до образование и труд.

Специфични подцели на проекта:

Целеви групи на проекта бяха:

Основните дейности, които се извършиха по проекта, са:

Дейностите се извършиха в Специализираното студио за звукозапис на ССБ в София и в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив.

Основни постигнати резултати:
  1. Издадени 50 заглавия говорещи книги за деца /и възрастни/ на световно известни автори, записани на СД.
  2. Осигурен свободен достъп за 123 незрящи ученици до литературната съкровищница и равнопоставеност при запознаването с литературните произведения за деца, включени в „Библиотека на ученика”;
  3. Създадени подходящи условия в двете специализирани училища за нормална подготовка на учениците със специфични образователни потребности и за пълноценно протичане на учебния процес в часовете по литература.
  4. Създадена практически нова среда за ефективно социално включване на млади, учещи се хора още от най-ранната им възраст.

Проектът приключи с пресконференция за финализирането му, която се проведе на 12 януари 2009 в сградата на централното управление на ССБ. Присъстваха представители на ръководството и екипа на ССБ, НЦРС Пловдив, СОУ за ДНЗ "Луи Брайл", сп.”Зари, фондация "Хоризонти". Пресконференцията предизвика определен медиен интерес и беше отразена от БТА, ББТ, Нова ТВ.

Настоящият проект стана възможен благодарение на Програма "Грант М-тел", финансирана от "Мобилтел" ЕАД. Изразените тук становища са на автора/ ССБ/ и не отразяват непременно мнението на "Мобилтел" ЕАД.

Павлина СТЕФАНОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5