Брой 01, 2009

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Важен международен форум на слепите


На 74-ия Международен конгрес на слепите есперантисти активно участваха и 4 български есперантисти: Керанка Милушева, зам. председател на АНЕБ – водач на групата, която участва в работата на асамблеята на ЛИБЕ, Спас Карафезов – председател на НЧС "Луи Брайл", Георги Гергов, който много активно се включи в работата на младежката група и Елена Александрова. Нашите представители участваха в изготвянето и приемането на една фундаментална резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ

на 74-ия международен конгрес на слепите есперантисти,
проведен в Премантура, Хърватия от 11 до 18 юли 2008 година

Участниците в 74-ия Международен конгрес на слепите есперантисти – 76 представители от 14 страни, обсъдиха като основна тема проблемите на зрително затруднените в големите градове, предимно свързани със самостоятелното придвижване. Конгресът и генералната асамблея на Международната лига на слепите есперантисти (LIBE) приеха следната резолюция:

ЗРИТЕЛНОЗАТРУДНЕНИТЕ И ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА

1. Генералната асамблея на Международната лига на слепите есперантисти призовава органите на общинската и държавната власт и институциите на Европейския съюз в своите решения да вземат предвид достъпа на зрително затруднените до образование, професионално обучение и трудоустрояване, като не допускат дискриминация по отношение на тези хора.
Архитектурната среда трябва да бъде сигурна и достъпна за всички.
Генералната асамблея със задоволство констатира, че Европейският съюз на слепите осъзнава необходимостта да се работи за социално включване на хората с увредено зрение в обществото.
2. Генералната асамблея на Международната лига на слепите есперантисти констатира, че младежите, владеещи чужди езици и проявяващи интерес към международна дейност, не са достатъчно ангажирани в работата на международните организации.
Установената от 1921 година традиция за провеждане на ежегодни международни конгреси на слепите есперантисти предлага възможност за създаване на интеркултурни отношения и подготовка за международно сътрудничество. Затова информирането за международния език есперанто и контактите с организациите на слепите са необходими.
Генералната асамблея призовава есперантистките организации на незрящите заедно с националните организации на слепите да поддържат създадената в продължение на десетилетия култура чрез есперанто.
Посредством списание "Есперанта лигило" ("Есперантска връзка") и мрежата от делегати и лица за контакти в националните организации на слепите, Международната лига на слепите есперантисти през периода 2009-2012 година следва да разпространява информация за материалите, издадени на есперанто, за възможностите за обучение и международни срещи, както и да подкрепя регионалното и международното сътрудничество.

Неделка ЛОЗАИЧ – Председател на ЛИБЕ
Антун КОВАЧ – Председател на 74-ия Международен конгрес на слепите есперантистиНазад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5