Брой 01, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Ще запомним неспокойния декември

По традиция за пловдивската регионална организация декември винаги е бил динамичен, наситен със събития и мероприятия, месец. Тазгодишният декември не беше изключение.
Срещите с местните власти, особено около емблематичните за нашия Съюз дати – 15 октомври, 13 ноември и 3 декември се оказаха подходяща форма за осъществяване на контакти и решаване на едни или други проблеми, свързани с хората със зрителни увреждания. Така на 2 декември представителна група от ТСО "Пулпудева" се срещна с кмета на район "Тракия" Гиньо Матев и хора от неговия екип, а на 9 декември разширена група от ТСО "Пулпудева", ТСО "Марица" и от градската структура на НАСГБ с кметицата на район „Централен” Райна Петрова и представители на районното ръководство. Разговорите протекоха на базата на направените преди броени дни отчети на районните кметове за първата година от мандата им, както и на базата на формуляр спуснат от община Пловдив, отнасящ се до опасните и труднодостъпни места в нашия град, който ние предварително бяхме адаптирали съобразно нашите изисквания и нужди и надлежно бяхме попълнили. На срещата акцентите се очертаха в три основни насоки – осигуряване на околна среда достъпна за хората с увреждания /подходяща инфраструктура, премахване на архитектурните и неархитектурни бариери/, социална ангажираност на местните власти /обществени трапезарии, административно обслужване по подходящ начин/ и подпомагане на интеграцията и трудовата реализация на зрително затруднените /организиране на кръгла маса с представителите на бизнеса/. В заключение си пожелахме подобни срещи да не са епизодични или по някакъв повод, а да станат постоянна форма на контакт, целяща подобряването на живота и бита на хората с нарушено зрение.
От 3 до 5 декември в Старозагорски минерални бани се проведе семинар, част от проект "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на ССБ". В последната група участваха представители на ръководствата на РСО Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен и Благоевград. Професионализмът и ерудицията на лекторите – проф. Вл. Радулов и д-р ф.н. П. Стайков бяха безспорни и провокираха активността на участниците. Слабости имаше /може би защото бяхме последна група/ по отношение на подготвеността на персонала на хотел "Ропотамо" да посрещне и настани пристигащите семинаристи, имаше и пропуски в хигиената на помещенията за нощувка, както и при осигуряването на бързо обслужване по време на храненето. Но богатата и полезна информация, която получихме, съчетана с невероятното за началото на декември време и възможността за контакти с колегите от другите териториални и регионални структури ще оставят незабравима следа у всекиго от нас.
На 17 декември се проведе последното за годината заседание на РУС. Непосредствено след него се проведе среща-беседа с представителката на Регионалната служба към АХУ Теодора Синджирлиева - човек изключително вещ в тази проблематика, а програмният директор на НЦРС Александрина Костова запозна присъстващите с възможностите чрез проекти да се осигуряват средства за стоящите пред съюзните организации задачи.
По утвърдена вече традиция двете пловдивски териториални организации направиха на 18 декември коледно-новогодишно тържество. Яна Цветкова успешно ръководеше програмата. Скорошната кончина на Величка Кърпарова обаче не можеше да не остави своя отпечатък – изпълнителите пееха последните й песни и плачеха заедно с присъстващите в залата. Посланието обаче беше категорично – всички недвусмислено обещаха, че ще продължат напред по начертания от нея път.
Още един проект на ССБ влезе в действие преди края на годината – "Помощ за зимата за зрителнозатруднени лица в затруднено икономическо положение". Идеята е благородна, но мнението ми е, че крайният ефект едва ли си заслужава усилията на толкова много хора /освен може би за съставителите и координаторите на проекта/. 
Какво имам предвид?
Средствата за закупуване на продуктите бяха преведени дни преди коледните празници, което поради процедурните изисквания по проекта не позволи на потребителите да ги получат и ползват именно по празниците.
Осигуряването на продуктите е свързано с разходи за транспортирането и пакетажа им в големи пакети за всяко лице, както и товаро-разтоварен труд, които не са предвидени в проекта, и всяка организация трябва да търси начин да се справя на място. Най-трудно е разбира се на най-големите организации.
Мъгляво и нееднозначно формулиране на критериите и особено на тези, свързани с доходите. При получаването на помощи от различните държавни, общински или други институции и организации се взема предвид доходът, намален с добавката за чужда помощ. При вземането предвид само на личната пенсия се стига до парадокса хора с незначително по-голяма такава /от порядъка на един или няколко лева/ да получават в пъти по-нисък доход от хора, които получават наследствени, вдовишки и ред други надбавки.
Обезпечаването на продукти само за 10% от съюзните членове създава предпоставки за дрязги и конфликти.
С две думи, има върху какво да се помисли по този въпрос.
И в заключение – да ни е спорна и плодотворна, да ни е берекетлия и късметлия новата 2009 година!

Георги  ГЕНОВ


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5