Брой 01, 2009

Тема: РАВНОСМЕТКА

НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре


Нека припомня накратко как започнах да се връщам към по-пълноценен живот.
През 2006 г. в клуба на инвалидите в Долни Дъбник г-жа Веселина Вълчинкова – председател на ТСО към ССБ  организира беседа на тема "Стартиране и управление на дребен и среден бизнес". Беседата ни беше изнесена от Недко Недев.
Ето, че след беседата резултатът вече е налице.
През пролетта на 2007 г. се включих в курсове по компютри към НЦРС. Изкарах ги успешно, но жаждата за знания се усилваше все повече и повече. Желанието ми беше да мога да се реализирам като счетоводител, каквато бях преди ослепяването си. Естествено, че трябваше да премина специален курс на обучение. Благодарение на това, че имам и увреждане на слуха бях поканена на такова в НЦРСГ "Хелън Келър" Пловдив с ръководител г-н Парапанов. Не смятайте, че с лекота споделям за двойното си сензорно увреждане, но в случая трябваше да съм и глуха, за да получа това, което искам.
През есента на 2007 г., постъпвайки на компютърен курс в НЦРСГ, аз знаех какво искам. Оказа се, че нито един счетоводен софтуер не е пригоден за счетоводители с увредено зрение. Насмалко мечтата ми не отиде по дяволите. Решение се намери и на този проблем. Бе създаден счетоводен софтуер за тотално слепи счетоводители. Създателят на това чудо в информатиката е г-н Георги Димитров Георгиев – икономист, програмист, разпространител на счетоводен софтуер и колега по съдба. Обучението ми протече успешно. За съжаление, въпреки обещанията от работодатели, не се реализирах като счетоводител. Подкрепяна от ръководството на НЦРСГ "Хелън Келър" и с проявеното разбиране от страна на бюрото по труда в Долна Митрополия (филиал град Искър), кметството и училището в село Писарево, съм назначена като технически сътрудник в училище по тригодишна програма. Знанията в областта на информатиката все са недостатъчни и спецификата на работа изискват все повече и повече професионално усъвършенстване.
За наша голяма радост, вследствие на много усилия и труд, НЦРСГ "Хелън Келър" вече разполага с леглова база, макар и оскъдна. Оборудвани са компютърен кабинет, кабинет за рехабилитация на тотално сляпо-глухи и неми и кабинет за усвояване на полезни умения. Спалните помещения ухаят на нова мебел, има санитарен възел с постоянна топла вода. Центърът разполага със специално оборудвана столова, в която също протичаше нашата рехабилитация. Курсистите тук взаимно си помагаме да усъвършенстваме самостоятелността си в трудното, но не непреодолимо ежедневие.
Наслаждавайки се на обновения интериор, осъществих и поредното си обучение, което бе проведено извънредно, заради моите професионални потребности.
На 28.12.2008 г. се състоя освещаването на новата придобивка. Последва читателска конференция посветена на 128 години от рождението и 40 години от кончината на Хелън Келър под надслов "Какво знаем за Хелън Келър". Наградени бяха най-добре представилите се, а на всички бяха връчени грамоти за участие.
За изпроводяк на успешната и ползотворна 2008 бе организирана галавечер с вечеря, мелодични песни и кръшни хора с активното участие на всички нас. Естествено хорото водеше г-н Парапанов.
Годишната равносметка ме удовлетворява и искрено ме радва!
С настъпването на Коледните празници и новата 2009 желая на всички колеги по съдба дълъг живот, много успехи, толерантност и по-добра реализация в обществото.
Искрено благодаря на всеки, който ни подава ръка и само добрини да среща под синьото небе!

Величка ДРАГАНОВА

 

Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5