Брой 01, 2009

Тема: ГОДИШНИНА

200 години от рождението на Луи Брайл


Тази година се навършват 200 години от рождението на Луи Брайл – създателя на азбуката за хората лишени от зрение.
За да отбележим този светъл юбилей, в няколко последователни броя, публикуваме книгата на Жан Роблен “Луи Брайл”, посветена на гениалния съзидател.

Луи Брайл

Мощен прилив на благодарност ги носеше от най-затънтените части на земното кълбо, от Канада, Индия, Австралия, от всички континенти. Те бяха официалните представители на слепите от целия свят, събрани в една обща огромна вълна на признателност, дошли да благодарят на своя спасител.
Денят е 21 юни 1952 г. Тленните останки на Луи Брайл трябва да бъдат пренесени от Купврей – родното му село, в Пантеона и положени наред с великите мъже на Франция. Триумфът и славата, които неговото поколение му отказаха, след 100 години се разнасят по целия свят.
Кой е мъжът, комуто човечеството отдава почит? И какъв е приносът му за щастието на хората, за да предизвика единодушна Възхвала, надхвърляща границите на раси и националности?!
Картините от неговия живот ще ни разкрият капризите на съдбата, която го обрича на страдание и несправедливост, озарява го с вяра и надежда.
Настоящата книга е пламенен знак на почит към един от най-великите мъже на всички времена, служили на човечеството.

Жан РОБЛЕН

Равнината разстила до дъното на хоризонта необятните поля, където през август слънцето позлатява узрелите и натежали жита на Ла Бри. Необезпокоявани, стадата мирно хрупат зелените пасища. Намираме се на тридесет и пет километра на изток от Париж. Селцето Купврей е тук, съвсем наблизо. В противоположност на равнините, слизайки към селото, човек открива леко заоблени хълмове, по които са накацали, старомодните къщички на Купврей, а над всичко се извисява замъкът на принцовете Роан. По-надолу, сред една потънала в растителност долина, каналът Шалифер тече право към криволичещата река Марна. Това е истинският Ил дьо Франс, с неговата вълшебна феерия от гори, вода и небе.
Купврей запазва и до днес живописния си облик на голямо село отминалото – с площада и старата чешма за добитък, сивите къщи, с олющена от времето мазилка, обраслите с мъх покриви, откъдето надничат характерните селски мансарди. Слизаме по стръмната улица “Сент Дени”, която тук наричат “Ла туарт”, към Купврей-Ба, към стария път де Бют, където се намира родният дом на Луи Брайл.

Къщата, която търсим, е в края на улица “Брайл”, както местните жители я наричали някога. Това е голяма селска постройка от камък и кирпич, все още стабилна, въпреки годините. Кафявите й прозорци, с малки стъкла, дъбовите врати, с изкусно изработен обков; големият покрив, с огромен, вече напукан комин, й предават вид на стара къща в Бри. Собственост на общината в Купврей, къщата е превърната в музей, който се поддържа от Световния съвет за благополучие на слепите. Посетителят може да види наред с документите, свързани с живота и делото на Луи Брайл, и многобройните практически приложения на великото му изобретение. Тук на 4 януари 1809 г. се ражда Луи Брайл. Баща му, седлар в селото, по това време е на 45 години и говори с гордост за детето, което носи радост в дома му: “Той ще бъде другарят ми на старини”. По стар френски обичай четири дни по-късно кръщават малкия Луи. Липсата на хигиена в селата по това време е причина за високата детска смъртност, а семейство Брайл е преживяло такава мъка и затова тук не искат да чакат.

Свидетелство за раждане
Пред нас, заместник-кмета на община Купврей, упражняващ гражданска власт в отсъствие на кмета на гореспоменатата община, на петнадесетия ден от месец януари, лято господне 1809, в десет часа сутринта се яви Симон Рьоне Брайл на възраст 44 години, седлар,  живеещ в Купврей, който ни показа отроче от мъжки пол, родено предния ден в четири часа сутринта от него и съпругата му Моник Барон, и заяви, че желае да даде името Луи. Гореказаните декларации и доказателства бяха дадени в присъствието на Рьоне Кокле на възраст четиридесет и пет години, бакалин, и Матьо Симоне – на възраст четиридесет и девет години, винар, и двамата живеещи в упоменатия Купврей. Бащата и свидетелите подписаха заедно с нас това свидетелство, след като им беше прочетено.


Кръщелно свидетелство
В година 1809, на осмия ден от януари беше кръстен от мен, енорийския свещеник, извършващ богослужението, Луи, роден на 5, син на Симон Рьоне Брайл от тази енория, и на Моник Барон, негова съпруга. Кръстник беше Луи Франсоа Андре Мишел, фермер от енорията Шалифер, кръстница – Женевиев Буленгр, дъщеря на Анри Буленгр от енорията Жаблин, които подписаха това свидетелство заедно с нас.
1812 г. Детето е на три години. Ходи, тича, игра, оглася с детския си брътвеж бащината къща. Това са щастливите мигове на детството, когато пробуждащото се съзнание на Луи носи белезите на интелекта, който ще се разкрие с времето. Момчето разтваря сърцето си за света – изучава всеки отделен предмет с големите си удивени очи, които скоро ще се затворят завинаги.
(Следва)


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6