Брой 01, 2009

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Успешна година


Уважаеми читатели,

През изминалата 2008 г. в Студиото за звукозапис на ССБ продължи работата по записване на нови книги и възстановяването на записи от Златния фонд. Броят на новозаписаните заглавия през годината е 154, записани върху 59 CD с обща продължителност 1272 часа. Продължи записването и на говорещите списания, издавани от ССБ, като беше добавено и сп. "Български есперантист". Общият брой на абонатите достигна 106, които получиха 221 часа запис върху 12 диска. По 30 диска с художествена литература са предоставени на 133 абоната. Възстановените записи през 2008 г. са с обща продължителност 2063 ч., записани върху 89 CD. Наред с това в студиото бяха реализирани два проекта, финансирани съответно от Агенцията за хората с увреждания и М-тел, отнасящи се до създаването на т.н. "Библиотека за ученика". В нея са обхванати изучаваните произведения по учебния материал от І-ви до ХІІ-ти клас. На децата от двете специализирани училища в София и Варна, както и на рехабилитационните центрове са осигурени над 12 000 CD. На читатели по индивидуални поръчки са предоставени над 1 000 диска.
През новата 2009 г. колективът на Студиото за звукозапис на ССБ ще продължи своята работа, свързана с осигуряването на хората със зрителни проблеми на достъп до световната и българска литературна съкровищница.  
Предлагаме на нашите читатели три нови специализирани абонамента -  библиотеките "Приключения", "Съвременна класика" и "Любовна класика", с което се надяваме да задоволим различните вкусове.
А сега предлагам на вашето внимание списъка с новозаписаните заглавия през 2008 г.:

Стоян ВАСЕВ

/Вижте пълните списъци в съответните раздели по-долу/


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6