Брой 01, 2009

Тема: СКРЪБНА ВЕСТ

На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест


– след дълго и тежко боледуване ни напусна Величка Кърпарова – творец с огромни заложби и възможности, оставила ярка следа в културния живот не само на пловдивската регионална организация, но и на целия Съюз, както и сред широки кръгове от културната общественост. Тя продължаваше да твори до последния си дъх. За всеки ценител на изкуството и литературата беше и ще бъде емоционална и интелектуална наслада да слуша нейната музика и да чете нейната поезия.
Поклон пред паметта й!


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5