Брой 02, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Хасково


Инвалиди от Хасково и Александрополис си подават ръка за сътрудничество

На 10 и 11 януари в град Орестиада Гърция се състоя среща между председателя на РО на слепите Хасково Георги Желев и Регионалното ръководство на Дружеството на инвалидите от град Александрополис. Тази среща стана възможна след предходното посещение през месец декември на Янис Топцис  в Хасково. Идеята бе на насроченото в Гърция събрание Георги  Желев да запознае присъстващите членове с проблемите, които стоят пред българските хора с увредено зрение и начините за справяне  с тях. Ако трябва да се каже с една дума, това трябваше да е първа опознавателна среща, в резултат от която да бъде подписано споразумение за сътрудничество между двете организации.
От 11 часа в неделя в препълнената зала на духовния център „Св. Теодор” събранието започна. Веднага  проличаха съществените разлики между начините на провеждане. В началото свещеник освети поставените на масите пити и храна. После г-н Топцис представи гостите от община Орестиада, Хасково и присъстващите дарители на дружеството. Отчетът бе направен устно и на отличилите се членове се ръчиха грамоти и книги. Кулминация на срещата бе подписването пред 130 присъстващи в залата инвалиди, дарители и гости на споразумение между българската и гръцката организации. После Георги Желев разказа за живота и дейността на Хасковското дружество. Дали от неудобство или от патриотизъм веднага след това думата взе представителят на община Орестиада и се извини на присъстващите за това, че през отминалата 2008 година не са могли да помогнат достатъчно на хората с увреждания. Той пое ангажимент това да не се повтори през настоящата година.
На госта от България бе подарена малка статуетка на богинята на победата Нике - копие на същата от остров Самотраки, която понастоящем се  намира в Лувър. Основната идея бе, че трябва да се победят трудностите пред хората със здравословни проблеми и да се върви напред.
На тази среща се изясни, че до този момент такива споразумения има сключени с организации в Турция и Германия. Фактически нашата организация се присъединява към вече подписалите това споразумение. То предвижда един културен обмен, съвместни екскурзии и дава на клубовете статут на международни. При възможност инвалиди от четирите държави могат да посещават клубовете. През следващите години се предвиждат срещи в Турция, Германия и разбира се в България. Контактите между членовете на тези организации в крайна сметка трябва да доведе до едно  взаимно опознаване и  приятелство.
Голям интерес в Орестиада проявиха местната телевизия и радио, бяха взети интервюта от двамата председатели. Двата дни протекоха в перфектна организация, много срещи и разговори. Разноските по транспорта и пребиваването бяха изцяло поети от Гръцката страна. Следващата среща се набеляза за месец май в Хасково.
В късния следобед при раздялата и отпътуването за България всички бяха убедени, че тази първа среща е успяла да постави основите на едно ново приятелство и сътрудничество.
   
Георги ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Тези, които даряват светлина на другите, никога не остават на тъмно
Моите добри очи
"Тук мъртвите отварят очите на живите."
Луи Брайл
Изложба "Тактилна керамика"
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията на списание "Зари" се извинява за допуснати неточности:
В ПАМЕТ НА ЗАХАРИНА ЛАЛОВА
Почина Захарина Лалова (1930-2008)
От колектива на сп. "Зари" и журналиста Дончо С. Дончев
Реквием за мама Заха
Бяла гълъбица и гарван на въртележка
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХОР НА СЛЕПИТЕ
"Стоян Бабеков разчупи шаблона и наистина много постигна”
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
София
Левски
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слънцето забавя стареенето с пет години
Екореволюция - мобилен със слънчева батерия
Средиземноморската диета съхранява интелекта
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят. Пейо Крачолов Яворов.
Сърца, които могат само да изгарят. Рози за Юлия Вревская.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очно протезиране за деца до осемнадесет години
ПРЕМИЕРА
"Социална рехабилитация и интеграция на зрителнозатруднени лица"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Дете на Божието чудо
Архив на изданието
1 2 3 4 5