Брой 02, 2009

Тема: ПРЕМИЕРА

"Социална рехабилитация и интеграция на зрителнозатруднени лица"


Това е заглавието на новата книга на Веселина Стоилова, издадена през 2008 г. с финансовата помощ на община Варна по проект "Повишаване качеството на услугата "Социален асистент" за подобряване на социалното включване на хората с увреждания".
Веселина Стоилова е добре известна сред невиждащите и на много хора сред варненската общественост като социален работник, общественик, поет – автор на книги с любовна лирика.
На базата на широк кръг от знания придобити от четирите й висши образования с магистърска степен - икономика, социология, право, социален мениджмънт, натрупания богат професионален опит като социален работник в община Варна, работата й във фондация "Съпричастие" и опирайки се на разнообразни литературни източници, авторката разработва съвременните аспекти на социалната рехабилитация и интеграция и по-конкретно на лицата със зрителни увреждания.
Книгата е добре оформена върху 106 страници - кратък увод, с който се въвежда в темата, пет глави: "Социалната рехабилитация и интеграция – и лична съдба", "Социални проблеми на слепотата и слабото зрение", "Фактори на социалната интеграция на хората с увредено зрение", "Социалната рехабилитация – методика за постигане ефекти на социална интеграция на незрящите" и заключение, в което на базата на изложеното в книгата се правят някои изводи, които според авторката: "могат да бъдат представени като примерна програма за действие и за реализиране на социалната интеграция на незрящите в живота."
Възможно е част от специалистите да се отнесат критично към някои формулировки и да опонират на авторката в нейните виждания, но книгата е преди всичко плод на богатия й практически опит и несъмнено ще представлява интерес за хората, работещи в социалната сфера и полезно помагало за тези, които се обучават да работят в тази сфера, а и за обикновените читатели, които проявяват интерес към тези проблеми.
Могат разбира се, съвсем добронамерено, да се направят и някои забележки, със цел едно второ допълнено издание. Не е отделено внимание на работата с хората с нарушено зрение с допълнителни страдания: слухови, психични, с множество увреждания. Като се говори за ролята на обществените организации за интеграцията на зрителнозатруднените вниманието е насочено повече към фондациите, поне се създава такова впечатление. Възможно е да се дължи на  това, че те са по-близо до ежедневието на авторката.
Пропуснати са такива институции като: Националното читалище на слепите "Луи Брайл", Националната организация на сляпо-глухите, спортните организации на слепите, Асоциацията на невиждащите есперантисти в България. Има някои неточности на понятията.
Например в заключението е употребено понятието "инвалидни предприятия и кооперации". Инвалидни предприятия и кооперации няма, има предприятия и кооперации за инвалиди. В труд от такъв характер задължително е да има указател за използваните литературни източници, което е полезно и за читателите пожелали да разработят по-задълбочено даден въпрос.
Несъмнено книгата на г-жа Стоилова е едно ценно актуално издание, за което можем да й благодарим и да й пожелаем да напише още много интересни и полезни книги.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Тези, които даряват светлина на другите, никога не остават на тъмно
Моите добри очи
"Тук мъртвите отварят очите на живите."
Луи Брайл
Изложба "Тактилна керамика"
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията на списание "Зари" се извинява за допуснати неточности:
В ПАМЕТ НА ЗАХАРИНА ЛАЛОВА
Почина Захарина Лалова (1930-2008)
От колектива на сп. "Зари" и журналиста Дончо С. Дончев
Реквием за мама Заха
Бяла гълъбица и гарван на въртележка
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХОР НА СЛЕПИТЕ
"Стоян Бабеков разчупи шаблона и наистина много постигна”
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
София
Левски
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слънцето забавя стареенето с пет години
Екореволюция - мобилен със слънчева батерия
Средиземноморската диета съхранява интелекта
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят. Пейо Крачолов Яворов.
Сърца, които могат само да изгарят. Рози за Юлия Вревская.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очно протезиране за деца до осемнадесет години
ПРЕМИЕРА
"Социална рехабилитация и интеграция на зрителнозатруднени лица"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Дете на Божието чудо
Архив на изданието
1 2 3 4 5