Брой 02, 2009

Тема: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ

Изложба "Тактилна керамика"


На 26-и януари във Френския културен институт в София беше открита изложбата на Иван Кънчев Иванов – „Тактилна керамика”.
Авторът на представените на изложбата произведения е завършил художествена гимназия, а по-късно и Художествената академия, а със специална керамика се занимава от 1995-а година. Това е неговата девета самостоятелна изложба.  
Специално за читателите на сп. „Зари”  художникът беше любезен да сподели, че той лично не може да се досети за наличието на някаква конкретна причина, която да го е подтикнала към създаването на точно този тип керамични изделия. За него това не е чисто негов избор, а си е направо „Божа работа”.

В основната част от произведенията керамикът изхожда от съда като форма. В доста от изделията обаче той напуска полето на стандартната връзка между съда и неговата форма. Голяма част от работите му придобиват един значително по-абстрактен характер, елиминират се познатите форми, на практика се елиминира връзката между формата и функцията на съда и те се доближават твърде много до чистото изкуство.

При организирането на изложбата авторът се е ръководил от идеята, че тя е създадена за възприемане чрез допир. Това според него я прави еднакво достъпна и еднакво въздействаща както за виждащите, така и за хората с нарушено зрение.
Иван Иванов сподели, че идеята за възприемане чрез допир е заложена още в първоначалния замисъл за създаване на тези произведения. Създадени по този начин те трябва да упражняват своето емоционално въздействие както върху виждащите посетители, които ги възприемат и зрително и тактилно, така и върху лишените от зрение хора, които могат да ги опознаят и да ги почувстват само с помощта на своето осезание.

Към това авторът е добавил и надписи върху произведенията, които са изписани на брайлов шрифт. Идеята за такива надписи хрумва на художника, след като се е запознал със светогледа на хората с нарушено зрение. Той осъзнава, че брайловият шрифт е много красив и естетичен за виждащите. Той носи ясното съзнание на хората с нарушено зрение.
Това е само едно допълнение към замисъла на самите произведения, защото изложбата има за цел да засили усещането за равнопоставеност между зрящи и незрящи.
От изложените 11 експоната девет са нови. Новото в стилово отношение се изразява в това, че те са по-натоварени чисто емоционално. За разлика от предишните изложби, на които представяните произведения са по-статични и по-изчистени, на сегашната изложба са представени повече творби, които са по-детайлизирани.
Изложбата се радваше на голям интерес от страна на колеги на художника, представители на френския културен институт, доста журналисти и фотографи.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 02, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Тези, които даряват светлина на другите, никога не остават на тъмно
Моите добри очи
"Тук мъртвите отварят очите на живите."
Луи Брайл
Изложба "Тактилна керамика"
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията на списание "Зари" се извинява за допуснати неточности:
В ПАМЕТ НА ЗАХАРИНА ЛАЛОВА
Почина Захарина Лалова (1930-2008)
От колектива на сп. "Зари" и журналиста Дончо С. Дончев
Реквием за мама Заха
Бяла гълъбица и гарван на въртележка
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХОР НА СЛЕПИТЕ
"Стоян Бабеков разчупи шаблона и наистина много постигна”
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
София
Левски
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слънцето забавя стареенето с пет години
Екореволюция - мобилен със слънчева батерия
Средиземноморската диета съхранява интелекта
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят. Пейо Крачолов Яворов.
Сърца, които могат само да изгарят. Рози за Юлия Вревская.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очно протезиране за деца до осемнадесет години
ПРЕМИЕРА
"Социална рехабилитация и интеграция на зрителнозатруднени лица"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Дете на Божието чудо
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6