Брой 02, 2009

Тема: ЛИЧНОСТИ

Сърца, които могат само да изгарят. Пейо Крачолов Яворов.


Сто тридесет и една година - време, което все още не можем да уточним. Дали Пейо Крачолов Яворов идва при нас, или ние се връщаме при него, морни, задъхани, преситени от моторния шум на времето... Или във всеки той е оставил по нещо от своята чиста горест, от своята нежност във всеки е възкресил по една любов към земята, към едно диво възраждане на природата, към въздишките потайни на цветята, към труженика селяк и неговите болки и радости, с непосилната орис да тегли...
Яворов идва с хайдушките си копнения и топлия си лиризъм и ни води по незнайните пътеки на борбата. А залезът на слънцето спомня за нещо свидно и родно, за една песен "през сълзи", скрила силата на "народ-мъченик", народ-изгнаник. Местен последователно като пощенски служител в Скобелево и Сливен, Стралджа и Анхиало Яворов е свидетел на несретния живот на арменските бежанци, копнеещи по своята родина.
Той идва с крилатата си поезия да ни отнесе "отвъд най-смелата мечта", за да усетим свръхземен студ, свръхземна жажда и сред вихър и мъгли с размахани криле ни връща нови на земята, непобедени от злия демон, преминали "високо над праха".
Той носи своите "болни теменуги" през целия си живот, сред тръни сънува пръсти нежни на добра ръка...
Неговите "сенки" и сега крещят за малко светлина в очите на любимата...
Неговият живот е видение под "небе-куршумета безкрайност", "море в най-чистата стихия", "сияние вълшебно"...
И досега не зная Яворов ли идва при нас, или ние отиваме при него, през годините, през миналото, в нашето бъдеще, в твоя "спасителен ден", или безплътният му дух ни люлее от люлката...

Иван СЕВЕРНЯШКИ

7100 гр. Бяла, област Русе
ул. "Стефан Стамболов" № 56


Назад

Всички статии на Брой 02, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Тези, които даряват светлина на другите, никога не остават на тъмно
Моите добри очи
"Тук мъртвите отварят очите на живите."
Луи Брайл
Изложба "Тактилна керамика"
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията на списание "Зари" се извинява за допуснати неточности:
В ПАМЕТ НА ЗАХАРИНА ЛАЛОВА
Почина Захарина Лалова (1930-2008)
От колектива на сп. "Зари" и журналиста Дончо С. Дончев
Реквием за мама Заха
Бяла гълъбица и гарван на въртележка
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ХОР НА СЛЕПИТЕ
"Стоян Бабеков разчупи шаблона и наистина много постигна”
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
София
Левски
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слънцето забавя стареенето с пет години
Екореволюция - мобилен със слънчева батерия
Средиземноморската диета съхранява интелекта
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят. Пейо Крачолов Яворов.
Сърца, които могат само да изгарят. Рози за Юлия Вревская.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очно протезиране за деца до осемнадесет години
ПРЕМИЕРА
"Социална рехабилитация и интеграция на зрителнозатруднени лица"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Дете на Божието чудо
Архив на изданието
1 2 3 4 5